Oslavy 135. výročí založení zahradnické školy v Mělníku

V kategorii: Novinky by Ladislav Pytloun

V pátek a sobotu 12. a 13. června 2020 se uskuteční v areálu České zahradnické akademie Mělník v sadech Na Polabí 411 a v areálu Školního statku Mělník na Neuberku oslavy založení školy.

V průběhu oslav se uskuteční tematické výstavy (např. projekčních prací studentů VOŠ, historie školy, nových výukových pomůcek, jako je např. počítačový tomograf, meteostanice nebo fotometr); jedna z výstav se zaměří také na život netopýrů ve stromech. Během oslav proběhnou rovněž komentované prohlídky obou částí botanické zahrady či odborné přednášky úspěšných absolventů. K dispozici bude návštěvníkům občerstvení i řízená degustace školních vín, zájemci o floristiku se budou moci zúčastnit floristického tvoření a zhlédnout komentované ukázky moderních technik ve vazačství. Ve venkovních prostorách školy budou vystaveny nově získané výukové mechanizační prostředky.

V rámci oslav se uskuteční také četná setkání absolventů školy.

Bližší informace o programu oslav budou zveřejněny na těchto webových stránkách.

Vedení školy srdečně zve na oslavy všechny absolventy a studenty školy, odborníky z praxe i širší veřejnost.