Historie a současnost mělnické školy

Historie mělnické zahradnické akademie má hluboké kořeny. Už v předminulém století jsme učili mladé lidi, jak se starat o vinohrad nebo jak vypěstovat ty nejlepší hrozny a vyrobit z nich vynikající víno. Dnes navazujeme na letitou tradici a propojujeme ji s novými znalostmi a moderními technologiemi. Vychováváme zahradnické odborníky, kteří svou práci milují.

 
 • 1885

  Tehdy jsme vznikli jako Vinařsko - ovocnická škola. Byli jsme první školou tohoto zaměření v Rakousku–Uhersku, která vyučovala v češtině. Výuka probíhala v Husově ulici.

 • 1894

  V tomto roce se výuka přesunula do nové budovy s technickým zázemím, kde sídlí dodnes. O rok později byly kolem školy založeny sady Na Polabí podle návrhu našeho učitele Arnošta Pethse.

 • 1921

  V novém století jsme se rozšířili o všeobecné zahradníky. Město Mělník nám také věnovalo zámeček Neuberk a 25 ha půdy, takže jsme se rozrostli i plošně. A navíc školu absolvovala první žena Marie Horáková, roz. Sedláčková.

 • 1953 - 1958

  Škola roste. Je dostavěno druhé patro hlavní budovy, rozšířena kapacita domova mládeže o nově opravenou Viktorínovu vilu.

 • 1955

  Uskutečnil se první ročník vánoční akademie zvané Kulturka, která se v téměř nezměněné podobě koná dodnes.

 • 1985 - 1987

  A škola dále roste. Je dostavěna přístavba a školní jídelna. Díky zlepšujícím se podmínkám se zájem o studium na naší škole stále zvyšuje.

 • 1996

  Zřídili jsme také vyšší odbornou školu, která je naší důležitou součástí, se zaměřením na zahradní a krajinnou tvorbu.

 • 1998

  Naši školu navštívil 7. října prezident České republiky Václav Havel.

 • 2001 - 2005

  Vybudovali jsme aulu a rozšířili se o pavilon (budova C) a také jsme intenzivně spolupracovali s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

 • 2020 - 2021

  A je to, jsme v současnosti. Máme toho za sebou hodně a jsme hrdí jak na naše kořeny, tak i na současnost. Spojuje nás láska k přírodě a radost z předávání znalostí a zkušeností, které jsme za ta léta nashromáždili.

Image

Kdo jsme nyní

Jsme otevřená a dynamicky se rozvíjející vzdělávací instituce, která navazuje na vynikající výsledky předchozích generací pracovníků a studentů školy, a dále je svými četnými aktivitami obohacujeme. Přispíváme tak k dalšímu růstu zahradnického oboru a k výchově mladých lidí v souladu s prinicpy demokratického myšlení i ochrany životního prostředí.

Kdo nám pomáhá být tím, čím jsme

Image
Image
Image
Image
Image
 
Image

Jaký obor je pro tebe ten pravý?

Vyber si srdcem