Školská rada

Image

Školská rada je orgán, který umožňuje jejím členům podílet se na správě školy a její organizaci. Jedná se o platformu, kde se potkávají názory učitelů a vedení školy s pohledem zřizovatele a zákonných zástupců žáků (nebo plnoletých žáků) a studentů VOŠ. Všechny zápisy ze zasedání školské rady jsou k nahlédnutí v sekretariátu ředitelky školy.

 
 

Termíny zasedání ve školním roce 2023 - 2024:

  • 17. října 2023
  • 10. dubna 2024
 
 

Složení školské rady

Jméno

Zvolen/a...

Ing. Miroslav Ezechel

(předseda školské rady)

PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D.

 za pedagogy školy

Tereza Čechová Helebrantová

Anna Dufková

za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

za studenty školy

Andrea Šimečková

Lenka Petrlíková Mašková

za zřizovatele