Školská rada

Image

Školská rada je orgán, který umožňuje jejím členům podílet se na správě školy. Jedná se o platformu, kde se potkávají názory učitelů a vedení školy s pohledem zřizovatele a zákonných zástupců žáků. Všechny zápisy ze zasedání obou školských rad jsou k nahlédnutí v sekretariátu ředitelky školy.

 
 

Termíny dalšího zasedání:

  • 1. dubna 2020
  • 14. října 2020
 
 

Školská rada střední školy

Jméno

Funkce

Ing. Valerie Čermáková

předsedkyně Školské rady střední školy - za školu

Jana Kulhánková

za zletilé žáky a zákonné zástupe nezletilých žáků

Jiřina Fialová

za zřizovatele

 
 

Školská rada VOŠ

Jméno

Funkce

PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D.

předseda Školské rady vyšší odborné školy –  za školu

Angela Doleželová

za studenty

Stanislav Němec

za zřizovatele