Školská rada

Image

Školská rada je orgán, který umožňuje jejím členům podílet se na správě školy a její organizaci. Jedná se o platformu, kde se potkávají názory učitelů a vedení školy s pohledem zřizovatele a zákonných zástupců žáků (nebo plnoletých žáků) a studentů VOŠ. Všechny zápisy ze zasedání obou školských rad jsou k nahlédnutí v sekretariátu ředitelky školy.

 
 

Termín dalšího zasedání:

  • 7. dubna 2021
 
 

Školská rada střední školy

Jméno

Funkce

Ing. Valerie Čermáková

předsedkyně Školské rady střední školy - za školu

Jana Kulhánková

(doplňovací volba proběhne na podzim 2020)

za zletilé žáky a zákonné zástupe nezletilých žáků

Jiřina Fialová

za zřizovatele

 
 

Školská rada VOŠ

Jméno

Funkce

PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D.

předseda Školské rady vyšší odborné školy –  za školu

Angela Doleželová

(doplňovací volba se uskuteční na podzim 2020)

 za studenty

Stanislav Němec

za zřizovatele