Závěrečné zkoušky


Závěrečné zkoušky skládáš, pokud jsi student některého z učebních oborů. Zkoušky se skládají z písemné, ústní a praktické části.

 
 
Image

nekoná se

písemná část
Image

1. 6. 2021

praktická část
Image

2. 6. 2021

ústní zkouška
 
 

Co obsahují jednotlivé části zkoušky

Písemná část - v letošním roce se nekoná

V písemné části zkoušky si vylosuješ jedno z odborných témat, které pak písemně zpracuješ do odborné práce. Máš na ni cca 4 vyučovací hodiny.

Praktická část

Praktická část spočívá v konkrétním ukázání vylosovaných otázek a úkolů, které souvisejí se zvládnutými činnostmi, které ses naučil/a během Odborného výcviku. Jde například o tvorbu adventního věnce, osázení letničkového záhonu, výsadbu ovocné dřeviny či chemického ošetření kultury pěstovaných rostlin.

Ústní část

Zkoušení z teoretických znalostí z odborných předmětů (Skleníkové a venkovní květinářství, Ovocnářství, Floristika, Zelinářství, Sadovnictví, Ochrana rostlin). Ze zadaných tematických okruhů si vylosuješ jednu z otázek a tu pak zodpovíš před zkušební komisí. Součástí zkoušení je také krátká část věnovaná oblasti světa práce, kde dostaneš například otázku, kde je možné získat informace o nabídce pracovních příležitostí. Celé zkoušení trvá patnáct minut.

 
 

Okruhy k jednotlivým oborům


 
 

Zahradník – florista


  • Okruh
  • Okruh
  • Okruh

Zahradník – vinař, ovocnář


  • Okruh
  • Okruh
  • Okruh
 
 
Image

Nevíš si s něčím rady?

Zeptej se svého učitele