Zobrazit

Druhé kolo přijímacího řízení na VOŠ ČZA Mělník

V kategorii: Aktuálně, Novinkyby Ladislav Pytloun

Ředitelka ČZA Mělník Ing. Richterová vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do denní i dálkové formy vyšší odborné školy  vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba – do 1. ročníku ve školním roce 2020 – 2021. Uchazeči o studium doručí škole řádně vyplněnou přihlášku s motivačním formulářem do 21. srpna 2020, vlastní přijímací řízení proběhne ke dni 28. srpna 2020. Motivační formulář najdete zde – motivační protokol

Zobrazit

Výsledky přijímacího řízení na VOŠ

V kategorii: Aktuálně, Novinkyby Ladislav Pytloun

První kolo příjímacího řízení v denní a dálkové formě do 1. ročníku VOŠ vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba proběhlo distanční formou dne 23. června 2020. Výsledky přijímacího řízení naleznete zde: 1. DVOŠ 2020-2021 výsledky_1. kolo 1. VOŠ 2020-2021 výsledky_1. kolo Všem přijatým studentům blahopřejeme.

Zobrazit

Zrušení oslav založení školy v červnu 2020

V kategorii: Aktuálně, Novinkyby Ladislav Pytloun

Vzhledem ke stávající situaci s pandemií koronaviru vedení České zahradnické akademie v Mělníku rozhodlo o zrušení oslav 135. výročí založení školy, které se měly uskutečnit 12. a 13. června 2020. Připomínka vzniku školy proběhne během dní otevřených dveří 2. a 3. října 2020. Podrobnosti o celé akci budou uveřejněny v průběhu léta zde na webových stránkách školy.  

Zobrazit

Platby za ubytování na domově mládeže a za stravování

V kategorii: Koronavirová krize, Novinkyby Anna Richterová

Povinnost odvádět platby za ubytování  na domově mládeže a stravování ve školní jídelně se od 1.4. 2020 pozastavuje a to až do doby, kdy bude škola opět otevřena a studenti se vrátí do lavic. Platba  za ubytování za měsíc březen se snižuje na polovinu obvyklé částky.  Pokud platby na účet školy přesto posíláte a vznikne vám tak přeplatek, bude vám vrácen na váš účet na konci kalendářního roku 2020 nebo při zúčtování na konci studia (poslední ročníky).  

Zobrazit

Den otevřených dveří a předání Ceny ředitelky školy 12. února 2020

V kategorii: Aktuálně, Novinkyby Ladislav Pytloun

Ve středu 12. února 2020 se uskuteční další ze dnů otevřených dveří ČZA Mělník, v rámci nějž se návštěvníci mohou dozvědět mnoho nového o škole i studiu na střední či vyšší odborné škole. V průběhu dne otevřených dveří proběhne slavnostní vyhlášení Ceny ředitelky školy za nejlepší absolventské práce obhájené na vyšší odborné škole v loňském roce. Během shromáždění, které se uskuteční v aule od 11.45 hodin, budou všemi oceněnými laureáty zároveň v patnáctiminutových výstoupeních prezentovány jejich absolventské práce. Den otevřených dveří však nabízí také možnost zúčastnit se na zkoušku výuky …

Zobrazit

Oslavy 135. výročí založení zahradnické školy v Mělníku

V kategorii: Novinkyby Ladislav Pytloun

V pátek a sobotu 12. a 13. června 2020 se uskuteční v areálu České zahradnické akademie Mělník v sadech Na Polabí 411 a v areálu Školního statku Mělník na Neuberku oslavy založení školy. V průběhu oslav se uskuteční tematické výstavy (např. projekčních prací studentů VOŠ, historie školy, nových výukových pomůcek, jako je např. počítačový tomograf, meteostanice nebo fotometr); jedna z výstav se zaměří také na život netopýrů ve stromech. Během oslav proběhnou rovněž komentované prohlídky obou částí botanické zahrady či odborné přednášky úspěšných absolventů. K dispozici bude návštěvníkům občerstvení i …

Zobrazit

Škola, na které můžeš vyrůst – Česká zahradnická akademie s novou tváří

V kategorii: Novinkyby Anna Richterová

V průběhu měsíce listopadu zavádí Česká zahradnická akademie Mělník novou vizuální podobu svých materiálů, jak je mj. patrné i z těchto nových webových stránek. Nový vizuál školy představuje vyvrcholení naší více než půlroční aktivní spolupráce se společností Než zazvoní, pod jejíž taktovkou byly všechny hlavní kroky v tomto ohledu podnikány. Měníme tak nejen webové stránky školy, ale přicházíme i s novým logem, s novými propagačními letáky, plakáty či dalšími reklamními předměty včetně triček pro studenty i pedagogy. Spolu s tím se vzájemně slaďuje a postupně mění i veškerá grafická stránka ostatních materiálů, s nimiž se škola prezentuje …

Zobrazit

10. studentská arboristická konference – Rosteme se stromy

V kategorii: Novinkyby Anna Richterová

Česká zahradnická akademie Mělník pořádá ve čtvrtek a pátek 5. a 6. prosince 2019 ve školní aule již desátý ročník tradiční studentské arboristické konference, která je určena široké odborné veřejnosti i studentům zahradnických a krajinářských oborů vysokých či vyšších odborných škol. Akce má motto Rosteme se stromy. V průběhu dvou dnů vystoupí se zajímavými příspěvky nejen naši přední odborníci (např. Ing. Martin Vlasák, Ing. Karel Drhovský, Ing. Pavel Nevrkla, Ing. Simona Müllerová), ale také někteří studenti i nedávní absolventi školy. Během společenského večera, který se uskuteční ve čtvrtek 5. prosince, zavzpomínáme …

Zobrazit

Dny otevřených dveří – advent začíná právě u nás

V kategorii: Novinkyby Anna Richterová

Na prahu adventu se uskuteční v naší škole dny otevřených dveří, při nichž můžete zakusit všemi smysly předvánoční atmosféru a odnést si pak třeba domů adventní věnec nebo ozdobu vánočního stolu. Akce bude probíhat v areálu školy v sadech Na Polabí 411 v pátek a sobotu 29. a 30. listopadu vždy od 9.00 do 16.00 hodin. Co Vás čeká? Můžete si uvázat pod dohledem našich zkušených floristek vlastní vánoční dekoraci. Prohlédnete si soutěžní výstavu studentských floristických prací s vánoční tematikou. V pátek navštívíte některou z vyučovacích hodin, a stanete se tak na zkoušku studenty naší školy. Seznámíte …