Výsledky  přijímacího řízení
učební obor ZAHRADNÍK
maturitní obor ZAHRADNICTVÍ

Název oboru

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Roční školné

Zahradník

denní

3

výuční list

30

Zahradnictví

denní

4

maturitní zkouška

60

Zahradní a krajinná tvorba (VOŠ)

denní

3

absolutorium

45

pohovor

4000 Kč

Zahradní a krajinná tvorba (VOŠ)

dálková

4

absolutorium

60

pohovor

4000 Kč

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
(klikněte na příslušný obor)

STŘEDNÍ ŠKOLA
Zahradnictví - maturitní obor
Zahradník - učební obor

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
Zahradní a krajinná tvorba

Jak se přihlásit na střední školu?

Image
 • Podání přihlášky

  Přihlášku k nám na školu musíš poslat do 1. března 2022 vyplněnou a potvrzenou tvojí základní školou. Nezapomeň na lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, které je součástí přihlášky.

 • Přijímací zkouška

  Pokud se hlásíš na maturitní obor, pak musíš složit Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a češtiny.Uchazeč o učební obor žádné přijímací zkoušky neskládá.Dále posoudíme tvoje výsledky ze základní školy za 1. pololetí 8. a 9. třídy - celkové studijní průměry a známky z přírodopisu a českého jazyka. Pokud jsi se zúčastnil nějaké soutěže, nezapomeň nám s přihláškou poslat i kopii diplomu nebo potvrzení. Další body k hodnocení pak můžeše získat tím, že nám na osobním setkání sdělíš, proč jsi se pro naší školu rozhodl.

 • Zápisový lístek

  Jakmile ti přijde oznámení o přijetí, pošli nám zápisový lístek, který musíš odevzdat do deseti pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na našem webu. Zápisový lístek ti dají na základní škole.Pokud k nám ze základní školy nejdeš a studoval jsi před tím například na jiné střední škole, pak si o zápisový lístek musíš požádat krajský úřad, pod který spadá tvé trvalé bydliště.

Pokud jsi byl přijat a rozhodl jsi se nastoupit k nám do školy, odevzdej zápisový lístek osobně nebo pošli poštou do 10ti pracovních dnů od oznámení výsledků  (zápisový lístek můžete přinést na schůzku s novými žáky, termín schůzky bude upřesněn).

Pokud se hlásíš do vyššího ročníku, pak se tě netýkají jednotné přijímací zkoušky, ani termín odevzdání přihlášky do 1. března 2023, ani neodevzdáváš zápisový lístek. K přihlášce musíš přiložit ověřenou kopii posledního vysvědčení ze střední školy nebo ověřenou kopii výučního listu, pokud.  Vždy je dobré se s námi telefonicky spojit a domluvit se na konkrétním postupu. Konečný termín pro podávání přihlášek je 31.7. 2023.


Pokud máš nějaké speciální potřeby ve vzdělávacím programu, kontaktuj výchovného poradce, který ti poskytne potřebné dokumenty. Ty poté dodáš spolu s přihláškou.

 

Jak se přihlásit na VOŠ?

Image
 • Podání přihlášky

  Přihlášku k nám na školu musíte poslat v prvním termínu do 31. května 2022. Spolu s ní taky potřebujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, které je součástí přihlášky, a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

 • Motivační rozhovor

  Součástí přijímacího řízení je rozhovor s uchazečem o jeho motivaci ke studiu (vč. určování základních rodů a druhů domácích dřevin v českém jazyce).

Kritéria přijímacího řízení najdete zde.

Jestliže máte nějaké speciální vzdělávací  potřeby, kontaktujte naši  výchovnou poradkyni.

 
Image

Přijímací zkoušky podle typu oborůMaturitní obor


Aby ses dostal/a na maturitní obor, musíš projít Jednotnou přijímací zkouškou, která se skládá z českého jazyka (60 minut) a matematiky (70 minut).  Z každého můžeš získat 50 bodů. Jednotná zkouška tvoří 60% z přijímacího řízení. Jednotné zkoušky se konají ve dvou termínech 12. a 13. dubna. V prvním termínu konáš zkoušku na škole, kterou jsi uvedl na přihlášce na 1. místě, ve druhém termínu jedeš na zkoušky do školy, kterou jsi napsal na 2.místo.  Do hodnocení se započítá lepší výsledek a to na obě školy, kam se hlásíš. Další informace najdeš na webu CERMAT.

Kromě výsledků školní přijímací zkoušky budeme hodnotit i další věci, zejména výsledky tvého vzdělávání v posledních ročnících ZŠ, klasifikaci z přírodopisu v posledním pololetí a také zájem o obor (potvrzený například účastí na biologické olympiádě apod.).

Body můžeš také dohnat tím, že se zúčastníš motivačního pohovoru, který se bude konat po jednotných přijímacích testech odpoledne. Takže nebudeš muset jet kvůli pohovoru do školy v jiný den.
PŘIHLÁŠKA NA MOTIVAČNÍ POHOVOR. Nutností je také doložení zdravotní způsobilosti pomocí potvrzení od lékaře.

Učební obor


Pokud se hlásíš na jeden z učebních oborů, přijímací zkoušky se tě netýkají. Předtím, než rozhodneme o tvém přijetí, se ale budeme dívat na tvé dosavadní výsledky ze základní školy. Budou nás zajímat tvé studijní průměry
za poslední tři pololetí.

Kromě toho se budeme zajímat i o tvé výsledky z češtiny a přírodopisu v posledním pololetí. Pomohou ti i doklady zájmu o obor (například účast na biologické olympiádě apod.).

Nutností je také doložení zdravotní způsobilosti pomocí potvrzení od lékaře.

Vyšší odborná škola


Když se hlásíte na naši VOŠ, musíte absolvovat při přijímacím řízení rozhovor o vaší motivaci ke studiu. Motivační rozhovor slouží k tomu, abychom se dozvěděli, proč chcete studovat právě tento obor. V průběhu rozhovoru vám bude také předloženo několik vzorků základních, běžně pěstovaných domácích dřevin a vy budete muset určit jejich rod a druh alespoň v českém jazyce.

Při rozhodnutí o vašem  přijetí budeme zohledňovat i výsledky vaší maturitní zkoušky získané na jakékoli střední škole.

Nutností je také doložení zdravotní způsobilosti pomocí potvrzení od lékaře.

Kontakty


Potřebujete se zeptat?


Image

PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D.
zástupce ředitelky 
  pytloun@zas-me.cz
+420 725 590 567

Kam posílat přihlášky?


Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace
sady Na Polabí 411
Mělník 276 01


Zobrazit na mapě

Ještě nevíš jistě, který obor chceš studovat?

Podívej se na naši nabídku a rozhodni se

Najdi si svůj obor