Image

Přijímací řízení 2024/2025

Letos bude probíhat poprvé nová podoba přijímacího řízení. Termín pro podávání přihlášek je 1. až 20. února 2024. Nově budou mít uchazeči možnost podat až 3 přihlášky, které musí seřadit. Pořadí nelze později měnit, proto vybírejte pečlivě. Níže naleznete všechny potřebné informace.

Název oboru

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Roční školné

Kritéria přijímaček

Zahradník

denní

3

výuční list

30

pohovor

Zahradnictví

denní

4

maturitní zkouška

60

pohovor

Zahradní a krajinná tvorba (VOŠ)

denní

3

absolutorium

45

pohovor

4000 Kč

Zahradní a krajinná tvorba (VOŠ)

dálková

4

absolutorium

60

pohovor

4000 Kč

Image

Termíny pro SŠ přehledně

1. až 20. února 2024

Podávání přihlášek

12. a 15. dubna 2024

Řádné termíny zkoušek

29. a 30. dubna 2024

Náhradní termíny zkoušek

15. května 2024

Zveřejnění výsledků CERMATem

Jak se přihlásit na střední školu?

Image
 • Podání přihlášky

  Přihlášky se letos odevzdávají dvěma způsoby - elektronicky či v papírové podobě k rukám ředitelky školy. Podávání přihlášek bude spuštěno 1. února 2024 a přihlášku musíš podat nejpozději do 20. února 2024. Jestli to tvůj obor vyžaduje, nezapomeň přiložit i Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

 • Přijímací zkouška

  Pokud se hlásíš na maturitní obor, pak musíš složit Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a češtiny.Uchazeč o učební obor žádné přijímací zkoušky neskládá.Dále posoudíme tvoje výsledky ze základní školy za 1. pololetí 8. a 9. třídy - celkové studijní průměry a známky z přírodopisu a českého jazyka. Pokud jsi se zúčastnil nějaké soutěže, nezapomeň nám s přihláškou poslat i kopii diplomu nebo potvrzení. Další body k hodnocení pak můžeše získat tím, že nám na osobním setkání sdělíš, proč jsi se pro naší školu rozhodl.

 • Počkej na výsledky

  Pořadí a seznam přijatých uchazečů se dozvíš nejpozději 15. května 2024. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude zveřejněn na webu školy. V případě, že nás máš na prvním místě přihlášky a byl/a jsi přijat/a, nemusíš už nic dělat - automaticky se stáváš naším studentem! 

Pokud se hlásíš do vyššího ročníku, pak se tě netýkají jednotné přijímací zkoušky, ani termín odevzdání přihlášky do 20. února 2024. K přihlášce musíš přiložit ověřenou kopii posledního vysvědčení ze střední školy nebo ověřenou kopii výučního listu, pokud.  Vždy je dobré se s námi telefonicky spojit a domluvit se na konkrétním postupu. Konečný termín pro podávání přihlášek je 31.7. 2024.

Pokud máš nějaké speciální potřeby ve vzdělávacím programu, kontaktuj výchovného poradce, který ti poskytne potřebné dokumenty. Ty poté dodáš spolu s přihláškou.

 

Novinka roku 2024

3 možnosti podání přihlášky

Image

Elektronická přihláška

 • Přihlásíte se do systému přes elektronickou identitu.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory v pořadí 1.-3.
 • Dokumenty, které požaduje daná škola, nahrajete jako scany nebo fotky.
 • Potvrdíte odeslání.
 • Vše je na jednom místě - přihláška, pozvánka i výsledky.
 • Jednoduchý výběr ze všech škol.
 • U každého oboru uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů.
 • Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce.
 • Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat u sebe 1 originál každé přílohy.
 • Ušetříte čas a peníze za posílání přihlášky poštou.

Výpis ze systému

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí.
 • Dokumenty, které požadují dané školy, nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mail výpis přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).
 • Jednoduchý výběr ze všech škol.
 • U každého oboru uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů.
 • Stačí jedna kopie od každé přílohy.
 • Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.
 • Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
 • Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky.
Image
Image

Klasicky papírově

 • Vyplníte klasickou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy.
 • Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola požaduje. Každá přihláška musí být identická.
 • Bez počítače a mobilu.
 • Ke každé přihlášce musíte přiložit kopie všech příloh.
 • Musíte doručit přihlášku se všemi přílohami do každé školy.
 • Musíte si dohledat přesný název a adresu každé školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.
 • Pozvánka ke zkouškám Vám přijde poštou.
 • Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky.

Na co si dát pozor

 • Pořadí oborů/škol je důležité - je skutečně podstatné dobře si rozmyslet pořadí, ve kterém budete přihlášky vyplňovat, protože s pořadí nelze následně měnit.

 • Každý uchazeč bude přijat maximálně na jednu školu - v systému tří seřazených škol nebude nikdo přijatý zároveň na více škol, ale pouze na tu nejvýše uvedenou na přihlášce, kde zároveň splnil kritéria. Pokud se rozhodnete tohoto umístění vzdát, riskujete, že vaše vysněná škola nebude mít v dalším kole přijímaček žádná volná místa, protože bude plně obsazená po 1. kole.
 • Potvrzení od lékaře - je samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oborů vzdělání!
 • Pokud jste již podali přihlášku do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

Výrazně doporučujeme e-přihlášku

S doručováním papírových verzí přihlášek, pozvánek či rozhodnutí bývá pravidelně problém, protože v jeden okamžik musí pošta zpracovávat stovky tisíc dopisů. Některé zásilky jsou bohužel doručené i více než půl roku po odeslání.

Vzhledem k tomu, že ročník 2008 a 2009 je nejsilnější za 30 let a zároveň budou žáci vybírat poprvé ze tří škol, doporučujeme všem rodičům podat přihlášku v digitální verzi přes portál DIPSY.cz.

Systém e-přihlášek DIPSY

Jak se přihlásit na VOŠ?

Image
 • Podání přihlášky

  Přihlášku k nám na školu musíte poslat v prvním termínu do 31. května 2024. Spolu s ní taky potřebujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, které je součástí přihlášky, a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

 • Motivační rozhovor

  Součástí přijímacího řízení je rozhovor s uchazečem o jeho motivaci ke studiu (vč. určování základních rodů a druhů domácích dřevin v českém jazyce). Seznamy všech dřevin, ze kterých toto poznávání bude vycházet, najdete zvlášť pro denní a pro dálkovou formu VOŠ níže.

 • Test ze základních odborných znalostí - pouze pro dálkovou VOŠ

  Uchazeči o studium v dálkové formě VOŠ absolvují navíc i krátký test ze základních znalostí z oblasti dendrologie a záhradní tvorby. Patnáct uzavřených otázek vychází z "banky" otázek. Jejich seznam je uveden také dále.

Jestliže máte nějaké speciální vzdělávací  potřeby, kontaktujte naši  výchovnou poradkyni.
 
Image

Přijímací zkoušky podle typu oborůMaturitní obor


Aby ses dostal/a na maturitní obor, musíš projít Jednotnou přijímací zkouškou, která se skládá z českého jazyka (60 minut) a matematiky (70 minut).  Z každého můžeš získat 50 bodů. Jednotná zkouška tvoří 60% z přijímacího řízení. Jednotné zkoušky se konají ve dvou termínech 14. a 15. dubna. V prvním termínu konáš zkoušku na škole, kterou jsi uvedl na přihlášce na 1. místě, ve druhém termínu jedeš na zkoušky do školy, kterou jsi napsal na 2.místo.  Do hodnocení se započítá lepší výsledek a to na všechny školy, kam se hlásíš. Další informace najdeš na webu CERMAT.

Kromě výsledků školní přijímací zkoušky budeme hodnotit i další věci, zejména výsledky tvého vzdělávání v posledních ročnících ZŠ, klasifikaci z přírodopisu v posledním pololetí a také zájem o obor (potvrzený například účastí na biologické olympiádě apod.).

Body můžeš také dohnat tím, že se zúčastníš motivačního pohovoru, který se bude konat po jednotných přijímacích testech odpoledne. Takže nebudeš muset jet kvůli pohovoru do školy v jiný den.

Nutností je také doložení zdravotní způsobilosti pomocí potvrzení od lékaře.

Přihláška na motivační pohovor

Učební obor


Pokud se hlásíš na jeden z učebních oborů, přijímací zkoušky se tě netýkají. Předtím, než rozhodneme o tvém přijetí, se ale budeme dívat na tvé dosavadní výsledky ze základní školy. Budou nás zajímat tvé studijní průměry
za poslední tři pololetí.

Kromě toho se budeme zajímat i o tvé výsledky z češtiny a přírodopisu v posledním pololetí. Pomohou ti i doklady zájmu o obor (například účast na biologické olympiádě apod.).

Součástí přijímacího řízení je také krátký motivační rozhovor, na který tě pozveme do školy, abychom zjistili, proč ses rozhodl/a u nás studovat a zda máš představu, jak své znalosti a dovednosti z této školy pak využiješ ve své pozdější profesi.

Nutností je také doložení zdravotní způsobilosti pomocí potvrzení od lékaře.

Vyšší odborná škola


Když se hlásíte na naši VOŠ, musíte absolvovat při přijímacím řízení rozhovor o vaší motivaci ke studiu. Motivační rozhovor slouží k tomu, abychom se dozvěděli, proč chcete studovat právě tento obor. V průběhu rozhovoru vám bude také předloženo několik vzorků základních, běžně pěstovaných domácích dřevin a vy budete muset určit jejich rod a druh v českém nebo latinském jazyce. Na toto poznávání dřevin se můžete dopředu připravit. Seznamy rostlin, ze kterých budou vzorky vybírány, najdete dále.

Seznam rostlin pro denní VOŠ, které budou u přijímacího pohovoru, najdete ZDE.

Seznam rostlin pro dálkovou VOŠ, které budou u přijímacího pohovoru, najdete ZDE.

Pro uchazeče v dálkové formě VOŠ je ještě připraven test ze základních znalostí zahradní a krajinné tvorby. Test má patnáct uzavřených otázek, každá otázka obsahuje tři možnosti a pouze jedna je správná.

Banku otázek pro dálkovou VOŠ, ze kterých bude sestaven test, najdete ZDE. Soubor také obsahuje doporučenou studijní literaturu k přijímacím zkouškám. Odkaz na dvě doporučené publikace najdete ZDE (nutno se zaregistrovat na příslušné stránce).

Při rozhodnutí o vašem  přijetí budeme zohledňovat i výsledky vaší maturitní zkoušky získané na jakékoli střední škole.

Nutností je také doložení zdravotní způsobilosti pomocí potvrzení od lékaře.

Kontakty


Potřebujete se zeptat?


Image

PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D.
zástupce ředitelky 
  pytloun@zas-me.cz
+420 725 590 567

Kam posílat přihlášky?


Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace
sady Na Polabí 411
Mělník 276 01


Zobrazit na mapě

Ještě nevíš jistě, který obor chceš studovat?

Podívej se na naši nabídku a rozhodni se

Najdi si svůj obor