Název oboru

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Roční školné

Zahradník

denní

3

výuční list

30

Zahradnictví

denní

4

maturitní zkouška

60

Zahradní a krajinná tvorba (VOŠ)

denní

3

absolutorium

45

pohovor

4000 Kč

Zahradní a krajinná tvorba (VOŠ)

dálková

4

absolutorium

60

pohovor

4000 Kč

Výsledky přijímacího řízení
(klikněte na příslušný obor)

Zahradník

Zahradnictví

Zahradní a krajinná tvorba (denní VOŠ)

Zahradní a krajinná tvorba (dálková VOŠ)

Jak se přihlásit na střední školu?

Image
 • Podání přihlášky

  Přihlášku k nám na školu musíš poslat do 1. března 2021 vyplněnou a potvrzenou tvojí základní školou. Nezapomeň na lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, které je součástí přihlášky.

 • Přijímací zkouška

  Pokud se hlásíš na maturitní obor, tak v letošním roce tě Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a češtiny nečekají. Budou nahrazeny školní přijímací zkouškou. Tato zkouška proběhne distanční formou. Na online schůzce v aplikaci MS Teams bude zpřístupněn test, který vyplníš a odešle k hodnocení. Test bude hodnotit komise jmenovaná ředitelkou školy. Test má dvě části a to motivační a znalostní. Ve znalostní části ti stačí to, co jsi se naučil v přírodopisu. Uchazeč o učební obor žádné zkoušky neskládá.

 • Zápisový lístek

  Jakmile ti přijde oznámení o přijetí, pošli nám zápisový lístek, který musíš odevzdat do deseti pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na našem webu. Zápisový lístek ti dají na základní škole.

Pokud jsi byl přijat a rozhodl jsi se nastoupit k nám do školy, odevzdej zápisový lístek osobně nebo pošli poštou do 10ti pracovních dnů od oznámení výsledků  (zápisový lístek můžete přinést na schůzku s novými žáky).

Výsledky 1. kola přijímacího řízení jsou v úvodu této stránky.

26.5. 2021  se  konala informační schůzka pro 1. ročníky. Pokud jste se nemohli zúčastnit, pak zde najdete všechny materiály, které jsme rozdávali.
Informace ke studiu
Adaptační kurz
Pomůcky pro prakticou výuku -  učební obor
Pomůcky pro praktickou výuku - maturitní obor
Přihláška do domova mládeže


Pokud máš nějaké speciální potřeby ve vzdělávacím programu, kontaktuj výchovného poradce, který ti poskytne potřebné dokumenty. Ty poté dodáš spolu s přihláškou.

 

Jak se přihlásit na VOŠ?

Image
 • Podání přihlášky

  Přihlášku k nám na školu musíte poslat v prvním termínu do 30. května 2021. Spolu s ní taky potřebujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, které je součástí přihlášky, a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

 • Motivační text

  Součástí přijímacího řízení je rozhovor s uchazečem o jeho motivaci ke studiu (vč. určování základních rodů a druhů domácích dřevin v českém jazyce).

Kritéria přijímacího řízení najdete zde.

Jestliže máte nějaké speciální vzdělávací  potřeby, kontaktujte naši  výchovnou poradkyni.

 
Image

Přijímací zkoušky podle typu oborůMaturitní obor


Aby ses dostal/a na maturitní obor, musíš projít Jednotnou přijímací zkouškou, která se skládá z českého jazyka (60 minut) a matematiky (70 minut).  Z každého můžeš získat 50 bodů. Jednotná zkouška tvoří 60% z přijímacího řízení. Jednotné zkoušky se konají ve dvou termínech v dubnu (teprve bude zveřejněno). Další informace najdete na webu CERMAT. Tak probíhá běžné přijímací řízení. Ve zvláštním roce 2021 je tomu v naší škole jinak.

V tomto roce se jednotné přijímací testy na naší škole nekonají.  Tyto testy budou nahrazeny školní přijímací zkouškou. Tato zkouška proběhne distanční formou. Na schůzce v aplikaci MS Teams bude zpřístupněn test, který vyplníš a odešleš k hodnocení. Termíny  i přesný postup této zkoušky jsi obdržel poštou  a jsou součástí  oznámení o přijetí přihlášky.

Kromě výsledků školní přijímací zkoušky budeme hodnotit i další věci, zejména výsledky tvého vzdělávání v posledních ročnících ZŠ, klasifikaci z přírodopisu v posledním pololetí a také zájem o obor (potvrzený například účastí na biologické olympiádě apod.).
Nutností je také doložení zdravotní způsobilosti pomocí potvrzení od lékaře.

Učební obor


Pokud se hlásíš na jeden z učebních oborů, přijímací zkoušky se tě netýkají. Předtím, než rozhodneme o tvém přijetí, se ale budeme dívat na tvé dosavadní výsledky ze základní školy. Budou nás zajímat tvé studijní průměry
za poslední tři pololetí.

Kromě toho se budeme zajímat i o tvé výsledky z matematiky, češtiny a přírodopisu v posledním pololetí. Pomohou ti i doklady zájmu o obor (například účast na biologické olympiádě apod.).

Nutností je také doložení zdravotní způsobilosti pomocí potvrzení od lékaře.

Vyšší odborná škola


Když se hlásíte na naši VOŠ, musíte absolvovat při přijímacím řízení rozhovor o vaší motivaci ke studiu. Motivační rozhovor slouží k tomu, abychom se dozvěděli, proč chcete studovat právě tento obor. V průběhu rozhovoru vám bude také předloženo několik vzorků základních, běžně pěstovaných domácích dřevin a vy budete muset určit jejich rod a druh alespoň v českém jazyce.

Při rozhodnutí o vašem  přijetí budeme zohledňovat i výsledky vaší maturitní zkoušky získané na jakékoli střední škole.

Nutností je také doložení zdravotní způsobilosti pomocí potvrzení od lékaře.

Kontakty


Potřebujete se zeptat?


Image

PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D.
zástupce ředitelky 
  pytloun@zas-me.cz
+420 725 590 567

Kam posílat přihlášky?


Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace
sady Na Polabí 411
Mělník 276 01


Zobrazit na mapě

Ještě nevíš jistě, který obor chceš studovat?

Podívej se na naši nabídku a rozhodni se

Najdi si svůj obor