Výsledky přijímacího řízení
Učební obor Zahradník 
(zveřejníme 19. 5.)
Maturitní obor Zahradnictví
(zveřejníme 21. 5.)

Název oboru

Forma studia

Délka studia

Způsob ukončení

Počet přijímaných žáků

Přijímací zkoušky

Potvrzení lékaře

Roční školné

Zahradník

denní

3

výuční list

30

Zahradnictví

denní

4

maturitní zkouška

60

Zahradní a krajinná tvorba (VOŠ)

denní

3

absolutorium

45

motivační pohovor

4000 Kč

Zahradní a krajinná tvorba (VOŠ)

dálková

4

absolutorium

60

motivační pohovor

4000 Kč

 
Image

Přijímačky pro rok 2021/2022Pokud jsi byl přijat a rozhodl jsi se nastoupit k nám do školy, odevzdej zápisový lístek osobně nebo pošli poštou do 10ti pracovních dnů od oznámení výsledků  (zápisový lístek můžete přinést na schůzku s novými žáky).

Výsledky pro učební obor budou zveřejněny na webových stránkách 19. 5. 2021.

Výsledky pro maturitní obor budou zveřejněny  21. 5. 2021. Pokud se posune termín konání Jednotné přijímací zkoušky (v naší škole se nekoná), pak se posune i termín zveřejnění výsledků.  

26.5. 2021 ve 13.00 hodin se sejdeme na společné schůzce s Vámi, kteří jste byli přijati na učební obor Zahradník a  26.5. v 15.00 hodin  s Vámi, kteří jste byli přijati na  maturitní obor Zahradnictví.

Jestli se hlásíš na učební obor, přijímačky neskládáš. Zohledňujeme jen tvoje výsledky ze základní školy. Bodové hodnocení výsledků najdeš ZDE.

Když se hlásíš na maturitní obor,  tak kromě hodnocení studijních průměrů a známek z přírodopisu skládáš školní přijímací zkoušku a to distanční formou - připojením se do schůzky před MS Teams, kde bude zpřístupněn odkaz na test.
Řádný termín zkoušky  je 6. 5. 2021 ve 14:00 hodin https://bit.ly/3uQDH3r  
Náhradní termín zkoušky je  13.5. 2021 ve 14:00 hodin https://bit.ly/2O4lTkJ   
Pokud máš problémy s připojením nebo jiné omezení, pak  to oznam škole do 14. 5. 2021. Testový formulář doručíme e-mailem nebo poštou. 
Bodové hodnocení výsledků najdeš ZDE.

Pokud jste uchazeči o studium na VOŠ, týká se vás pouze motivační pohovor.

Přihláška - střední škola
Přihláška - vyšší odborná škola
 

Jak se přihlásit na střední školu?

Image
 • Podání přihlášky

  Přihlášku k nám na školu musíš poslat do 1. března 2021 vyplněnou a potvrzenou tvojí základní školou. Nezapomeň na lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, které je součástí přihlášky.

 • Přijímací zkouška

  Pokud se hlásíš na maturitní obor, tak v letošním roce tě Jednotné přijímací zkoušky z matematiky a češtiny nečekají. Budou nahrazeny školní přijímací zkouškou. Tato zkouška proběhne distanční formou. Na online schůzce v aplikaci MS Teams bude zpřístupněn test, který vyplníš a odešle k hodnocení. Test bude hodnotit komise jmenovaná ředitelkou školy. Test má dvě části a to motivační a znalostní. Ve znalostní části ti stačí to, co jsi se naučil v přírodopisu. Uchazeč o učební obor žádné zkoušky neskládá.

 • Zápisový lístek

  Jakmile ti přijde oznámení o přijetí, pošli nám zápisový lístek, který musíš odevzdat do deseti pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na našem webu. Zápisový lístek ti dají na základní škole.

Pokud máš nějaké speciální potřeby ve vzdělávacím programu, kontaktuj výchovného poradce, který ti poskytne potřebné dokumenty. Ty poté dodáš spolu s přihláškou.

 

Jak se přihlásit na VOŠ?

Image
 • Podání přihlášky

  Přihlášku k nám na školu musíte poslat v prvním termínu do 30. května 2021. Spolu s ní taky potřebujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti, které je součástí přihlášky, a úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

 • Motivační pohovor

  Součástí přijímacího řízení je motivační pohovor o vaší motivaci ke studiu. Žádné testy psát nebudete.

Jestliže máte nějaké speciální vzdělávací  potřeby, kontaktujte naši  výchovnou poradkyni.

 
Image

Přijímací zkoušky podle typu oborůMaturitní obor


Aby ses dostal/a na maturitní obor, musíš projít Jednotnou přijímací zkouškou, která se skládá z českého jazyka (60 minut) a matematiky (70 minut).  Z každého můžeš získat 50 bodů. Jednotná zkouška tvoří 60% z přijímacího řízení. Jednotné zkoušky se konají ve dvou termínech v dubnu (teprve bude zveřejněno). Další informace najdete na webu CERMAT. Tak probíhá běžné přijímací řízení. Ve zvláštním roce 2021 je tomu v naší škole jinak.

V tomto roce se jednotné přijímací testy na naší škole nekonají.  Tyto testy budou nahrazeny školní přijímací zkouškou. Tato zkouška proběhne distanční formou. Na schůzce v aplikaci MS Teams bude zpřístupněn test, který vyplníš a odešleš k hodnocení. Termíny  i přesný postup této zkoušky jsi obdržel poštou  a jsou součástí  oznámení o přijetí přihlášky.

Kromě výsledků školní přijímací zkoušky budeme hodnotit i další věci, zejména výsledky tvého vzdělávání v posledních ročnících ZŠ, klasifikaci z přírodopisu v posledním pololetí a také zájem o obor (potvrzený například účastí na biologické olympiádě apod.).
Nutností je také doložení zdravotní způsobilosti pomocí potvrzení od lékaře.

Učební obor


Pokud se hlásíš na jeden z učebních oborů, přijímací zkoušky se tě netýkají. Předtím, než rozhodneme o tvém přijetí, se ale budeme dívat na tvé dosavadní výsledky ze základní školy. Budou nás zajímat tvé studijní průměry
za poslední tři pololetí.

Kromě toho se budeme zajímat i o tvé výsledky z matematiky, češtiny a přírodopisu v posledním pololetí. Pomohou ti i doklady zájmu o obor (například účast na biologické olympiádě apod.).

Nutností je také doložení zdravotní způsobilosti pomocí potvrzení od lékaře.

Vyšší odborná škola


Když se hlásíte na naši VOŠ, musíte absolvovat motivační pohovor.

Při rozhodnutí o vašem  přijetí se budeme i zohledňovat výsledky vaší maturitní zkoušky získané na jakékoli střední škole.  Motivační pohovor se uskuteční proto, abychom se dozvěděli, proč chcete studovat právě tento obor.

Nutností je také doložení zdravotní způsobilosti pomocí potvrzení od lékaře.

Kontakty


Potřebujete se zeptat?


Image

PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D.
zástupce ředitelky 
  pytloun@zas-me.cz
+420 725 590 567

Kam posílat přihlášky?


Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace
sady Na Polabí 411
Mělník 276 01


Zobrazit na mapě

Ještě nevíš jistě, který obor chceš studovat?

Podívej se na naši nabídku a rozhodni se

Najdi si svůj obor