Rok 2019 v České zahradnické akademii Mělník

V kategorii: Stalo se by Ladislav Pytloun

Aktivity České zahradnické akademie Mělník zahrnují velice širokou a barvitou paletu, sahající od základního a zcela klíčového vzdělávání mladé zahradnické generace až po kontakty s odbornou i laickou veřejností či ve prospěch města, s nímž je tato škola již bezmála 135 let neodmyslitelně spjata.

Škola vyučuje žáky v učňovském tříletém oboru Zahradník (dvě specializace Florista, Vinař a ovocnář), ve čtyřletém oboru Zahradnictví (specializace Zahradní architektura, Floristická tvorba, Vinařství a zpracování zahradních produktů a Zahradnická mechanizace) a v denní a dálkové formě vyšší odborné školy vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba. Navíc otevírá různé odborné kurzy se zahradnickým zaměřením pro veřejnost. Každoročně tak školu koncem jara opouští desítky úspěšných absolventů, zatímco v září nastupují noví uchazeči o zahradnické vzdělání. Na podzim 2019 do 1. ročníku bylo přijato celkem přes 50 studentů vyšší odborné školy a 40 žáků střední školy.

Škola je úspěšným předkladatelem žádostí o grant v programu Erasmus+. Dvouletý projekt Go and Grow už svým názvem nabádá: Cestuj a pěstuj! Proto na jaře a v létě vycestovalo více než třicet studentů a učitelů do partnerských škol v Nizozemí, Rakousku, Německu i na Slovensku na dvoutýdenní odborné a pracovní stáže. Během listopadu a prosince pak probíhalo další výběrové řízení pro rok 2020, kdy studenti vyjedou vedle Rakouska a Slovenska také do Maďarska. Všude tam působí v partnerských školách nebo v odborných firmách se zaměřením na floristiku, vinařství a sadovnictví a získávají cenné zkušenosti v reálných podmínkách firmy, kde využívají a dále rozvíjejí své odborné i jazykové znalosti a dovednosti.

Řada žáků se v průběhu roku zapojila i do četných soutěží a přehlídek se zahradnickým zaměřením, kde se setkávají mladí odborníci z různých škol. Studenti ČZA uspěli např. v soutěží Otvírání jara, Rostlinolékařství – obor budoucnosti, Kopidlenský kvítek či v přehlídce v aranžování jiřin. Výrazný úspěch škola zaznamenala i v soutěži zaměřené na řez ovocných dřevin O zlaté nůžky BAHCO, jež se uskutečnila 4. dubna na Školním statku Mělník.  V konkurenci třinácti tříčlenných družstev a 41 soutěžících se tým žáků ČZA umístil na prvním místě, navíc Jan Mašek, žák 4.A, obsadil i první místo v soutěži jednotlivců.

Pro veřejnost proběhlo velké množství různých programů a akcí, které otevírají školu městu a zároveň se snaží ukázat atraktivitu moderního a zajímavého zahradnického oboru. Stejně jako v minulých letech se na jaře a na podzim zúčastnili žáci základních škol z Mělníka a okolí interaktivních programů ke Dni Země a ke Dni stromů, na jejichž organizaci se vedle pedagogů podíleli výraznou měrou studenti ČZA. Čtyřikrát navštívila skupina žáků ČZA klienty mělnického Senior-komplexu, aby spolu s nimi vyzkoušela různé aktivity pro dané roční období (jarní či vánoční floristické tvoření, poznávání ovocných odrůd dřevin aj.). Pro širokou veřejnost byl rovněž komponován tzv. Víkend otevřených zahrad, probíhající 8. června, kdy pracovníci školy připravili komentované prohlídky školní botanické zahrady, ochutnávku školních vín nebo četné soutěže a hry pro děti i dospělé, jež tematicky souvisely se zahradnickým oborem.  V průběhu roku škola organizovala také různé veřejné přednášky – například o slovenském vinařství, o fungování zahradnického maloobchodu či pěstování jahodníku. Nezbytnou součástí takových aktivit byly i dny otevřených dveří, tematicky vždy zaměřené na zajímavé zahradnické činnosti pro dané roční období, navíc na jaře a na začátku adventu doplněné o výstavy studentských projekčních a floristických prací.

Odborné veřejnosti, zejména studentům vysokých a vyšších odborných škol či stromolezcům nebo pracovníkům odborů životního prostředí obecních úřadů, byla určena arboristická konference, jejíž desátý ročník proběhl za velkého zájmu na začátku prosince ve školní aule. V průběhu dvou dnů při ní vystoupili nejen naši významní odborníci na údržbu a pěstování dřevin, ale také studenti, kteří se s tímto oborem teprve podrobněji seznamují. V průběhu konference si zúčastnění připomněli také významné pedagogy školy, kteří se zasloužili o výuku arboristiky, mezi něž patřil zejména Ing. František Smýkal, od jehož narození právě uplynulo osmdesát let.

V týdnu bezprostředně předcházejícím vánočním svátkům se v Masarykově kulturním domě konala vánoční akademie ČZA Mělník, pro níž se již dávno vžil název „Kulturka“. Studenti všech tříd střední školy si tentokrát připravili vystoupení v charakteristickém duchu jednotlivých dekád minulého století, protože Kulturka měla motto: To to letí – dvacáté století. Základy této tradiční akce položila před více než půlstoletím tehdejší profesorka češtiny a dějepisu Renata Horáková. Dodnes se jedná o prestižní a velmi populární program, který v předvánočním čase navštěvují absolventi školy, rodiče účinkujících žáků i širší veřejnost.

Škola je dynamická instituce, která musí neustále reagovat na měnící se okolnosti transformace společnosti i prostředí.  Na podzim zavedla ČZA Mělník novou grafickou podobu svých propagačních materiálů.  Tento nový vizuál školy se stal vyvrcholením více než půlroční aktivní spolupráce se společností Než zazvoní. Změnila se tak nejen podoba webových stránek školy, ale rovněž nové logo, nové propagační letáky, plakáty či další reklamní předměty. Spolu s tím se postupně proměnila i veškerá grafická stránka ostatních materiálů, s nimiž se škola prezentuje na veřejnosti (od propagačního videa a hlavičkových papírů po jednotnou vizuální koncepci orientačních směrovek v areálu školy apod.). Nešlo přitom jen o vnější, pouze formální úpravu, ale o vnitřně provázanou, komplexní a dlouhodobě připravovanou změnu, která se stala logickým důsledkem proměn školy uplynulých několika let. Její součástí je tak budování nové komunikační strategie zahrnující široké pole témat od úpravy grafiky až po vznik nového sloganu, od efektivní organizace dnů otevřených dveří a dalších propagačních akcí až po aktivní a cílené využívání moderních sociálních sítí.

Celý rok 2019 byl na ČZA Mělník doprovázen studentským kalendářem Rok v květech, který postupně vznikal v roce minulém a jehož křest proběhl na začátku prosince 2018. Myšlenka a složitá realizace celého kalendáře vzešla od skupiny studentek vyšší odborné školy. Pro každý měsíc byla přitom zvolena jedna fotografie pořízená ve venkovních prostorách školní botanické zahrady nebo parku Neuberk, kde je zobrazena studentka či student s kyticí květin, tematicky se vztahující k danému měsíci v roce. Pro rok 2019 se tak tento kalendář stal na ČZA Mělník zcela nejvýraznější „tváří školy“ a nedomyslitelnou součástí její prezentace.