Maturitní zkoušky


Tvoje maturita má dvě části a k jejímu úspěšnému absolvování musíš zvládnout obě. Nejprve tě čeká společná část - didaktický test z  češtiny a matematiky nebo angličtiny a a potom profilová část, kde složíš ústní zkoušku  z češtiny, matematiky nebo angličtiny a odborných předmětů.

 

Čeština

povinný předmět


 • Didaktický test - společná část
 • Slohová práce - profilová část
 • Ústní zkouška - profilová část

Matematika / Cizí jazyk

povinně volitelný předmět


Pokud zvolíš maturitu z matematiky, čeká tě didaktický  test. Jestli se rozhodneš maturovat z cizího jazyka, čeká tě didaktický text (gramatika + poslech), písemná zkouška a ústní zkouška.


Nepovinná zkouška

volitelný předmět


Pokud chceš maturovat ze 3 předmětů, můžeš. Jako volitelný předmět si můžeš vybrat buď matematiku nebo cizí jazyk podle toho, který z předmětů sis vybral pro povinnou zkoušku.
 

Termíny maturitních zkoušek


Didaktické testy

Praktická zkouška

Ústní zkouška

Termíny zkoušek

2. 5. - 3. 5. 2024

16. - 20. 5. 2024
22. - 27. 5. 2024
 

Profilová maturitní část


 

Pro splnění profilové části musíš složit jednotlivé zkoušky pro tvůj obor. Tyto zkoušky se konají před komisí a u ústním zkouškám mohou navíc přihlížet i další lidé, protože se jedná o zkoušky veřejné. Svou maturitní práci budeš obhajovat v rámci praktické zkoušky.

 

Profilová maturitní část

Každá specializace má jiný povinný teoretický předmět a praxi. Tyto předměty jsou vyznačeny tučně.
Třetí teoretický předmět si student volí z nabídky dalších dvou předmětů.

Floristická tvorba


 • Floristika a květinářství
 • Praxe
 • Sadovnictví
 • Produkční zahradnictví

Zahradní architektura


 • Sadovnictví a sadovnické projektování
 • Praxe
 • Produkční zahradnictví
 • Floristika a květinářství

Vinařství


 • Vinařství a zpracování
 • Praxe
 • Sadovnitví a květinářství
 • Produkční zahradnictví

Zahradnická mechanizace


 • Zahranidcká technika a technologie
 • Praxe
 • Sadovnictví a květinářství
 • Produkční zahradnictví

Pro studenty, kteří nastoupili do 1. ročníku nejpozději ve školním roce 2018/2019, platí možnost volby dvou odborných předmětů z nabídky: Květinářství a floristika, Sadovnictví a Produkční zahradnictví.


 

Co dalšího bys měl vědět?


Společná část maturit


 • Pro úspěšné složení maturity musíš splnit všechny její části. Když některou napoprvé nesložíš, máš dva opravné termíny, abys to napravil.
 • Didaktický test je hodnocen pouze splnil/nesplnil a jeho výsledek neovlivní hodnocení na maturitním vysvědčení. Pokud tento test nesplníš, maturitní vysvědčení dostat nemůžeš. Pak je nutné se přihlásit k opravné zkoušce, která proběhne v září.
 • I u společné maturity musíš složit všechny její části. Když některou zkoušku nedáš, budeš opravovat právě jen tuto jednu.
 • Zatímco zkoušky společné části se konají na naší škole, opravné termíny už se budou konat na spádových školách.
 • Také pro opravnou zkoušku musíš podat řediteli přihlášku, podobně jako u řádného termínu.
 
 
Image

Potřebuješ s něčím poradit?

Zeptej se učitelů