Zobrazit

Šablony SŠ a VOŠ I – ČZA Mělník

V kategorii: Projekty by Anna Richterová

Škola je od 1. ledna 2023 zapojena do Operačního programu Jan Amos Komenský – OP JAK – Šablony pro SŠ a VOŠ. Projekt bude realizován v období  od 1.1. 2023  do  31.12. 2025, přidělená finanční podpora je ve výši 1 764 368,- Kč. Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.“ Tento program je v souladu se  Strategie vzdělávací politiky České republiky do …

Zobrazit

GARDEN TIPS – zahradnictví jako praxe, inspirace, profese

V kategorii: Projekty by ČZA Mělník

Název projektu: „GARDEN TIPS – zahradnictví jako praxe, inspirace, profese“ Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016363 Projekt v rámci programu Erasmus+ KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců – Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání Realizační období:  31. 12. 2021 – 30. 6. 2023 Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie. Realizace projektu: KDO? CO? Dvoutýdenní stáže v Rakousku a na Slovensku oboru zahradnictví, floristika a sadovnictví, vinohradnictví a vinařství pro žáky 2. a 3. ročníku střední školy, žáky 2. ročníku tříletého učebního oboru a studenty vyšší školy. Mobilita stínování v rakouské škole …

Zobrazit

Koncepční projekt vyššího odborného vzdělávání

V kategorii: Projekty by Ladislav Pytloun

Na jaře 2018 se začal realizovat systémový projekt vyšších odborných škol Inovace VOV, do kterého se ČZA Mělník zapojila v rámci technické odborné oblasti jako partner bez finanční účasti. Tento významný koncepční projekt, jehož součástí je sedm klíčových aktivit, do nichž se zapojuje řada vyšších odborných škol ČR, má přinést mj. návrhy na směrování oblasti VOV v blízké budoucnosti. Ředitelka školy Ing. Richterová a její zástupce PhDr. Pytloun v uvedeném projektu v klíčové aktivitě č. 4 vytvořili návrh koncepce metod hodnocení studentů VOŠ, návrh studentské odborné činnosti a návrh znalostního …

Zobrazit

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje“

V kategorii: Projekty by Anna Richterová

Naše škola se zapojila do projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje.       V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla vyhlášena výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II. Na základě této výzvy a podpory Středočeského kraje byl zpracován a podán projekt Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 (dále jen IKAP II). Jedná se o tříletý projekt, realizace je 1. 7. 2020 – 30. 6. 2023. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 319 073 468,14 Kč. Podpořené aktivity na naší škole: Zapojení …

Zobrazit

Erasmus +: Projekt GO AND GROW

V kategorii: Projekty by ČZA Mělník

Projekt „GO AND GROW– stáže v oboru zahradnictví v evropských školách a firmách“ projekt v rámci programu ERASMUS+ KA1, Mobilita jednotlivců, Odborné vzdělávání 2018-1-CZ01-KA102-047429 “Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.” Realizace projektu: Realizace projektu ERA Go and Grow Prezentace účastníků: (autory prezentací jsou absolventi odborných stáží) Rakousko 2021 – květinářství Rakousko 2021 – sadovnictví Rakousko 2021 – květinářství-sadovnictví Nizozemí 2019 – floristika Slovensko 2019 – zahradnictví Rakousko 2019 – květinářství, sadovnictví Rakousko 2019 – sadovnictví VOŠ Německo 2019 – vinařství KDO? CO? Dvoutýdenní stáže v …

Erasmus +: Projekt Komunikujme

V kategorii: Projekty by ČZA Mělník

Projekt „Komunikujme – stínování a jazykové kurzy pro pracovníky České zahradnické akademie Mělník“ v rámci programu ERASMUS+, Mobilita jednotlivců, Školní vzdělávání 2015-1-CZ01- KA101-013153 „Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.“ Realizace projektu ERA+ Komunikujme Tématem projektu je zdokonalení komunikace jako způsobu dorozumívání a vzájemné výměny informací. Projekt reaguje na požadavky zkvalitňování poskytovaného vzdělávání, na nutnost modernizace výuky, na potřebu zdokonalování znalostí a dovedností učitelů a žáků a nezbytné evropské dimenze vzdělávání. Obsahuje aktivity a stáže, které souvisejí s různými formami komunikace, jejichž zlepšení přispěje ke kvalitě …

Erasmus +: Projekt GREEN TOUR

V kategorii: Projekty by ČZA Mělník

Projekt „GREEN TOUR – stáže studentů a učitelů zahradnictví v evropských školách a firmách“ projekt v rámci programu ERASMUS+ KA1, Mobilita jednotlivců, Odborné vzdělávání 2016-CZ01-KA102-023101> „Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.“ Realizace projektu GREEN TOUR ERASMUS+ – prezentace celého projektu Projekt „GREEN TOUR – stáže studentů a učitelů zahradnictví v evropských školách a firmách“ reaguje na potřeby zkvalitnění a internacionalizace odborného vzdělávání, propojení teorie s praxí, posílení vztahu mezi školou a podnikovou sférou a podpory profesního rozvoje pracovníků školy. Projekt má několik hlavních cílů: prostřednictvím …

Praxe zahraničních studentů v naší škole

V kategorii: Projekty by ČZA Mělník

Tři studentky z Berlína a dva stážisté ze slovinské partnerské školy v Celje absolvovali čtyřtýdenní a dvoutýdenní praxi v ČZA Mělník. Spolu s mělnickými studenty pracovali v odvětvích vinařství, květinářství, zelinářství a ovocnictví na školním statku, v květinové prodejně, v areálu školy a ve firmě ARBOEKO Obříství. Učitelé a studenti naší školy pro ně připravili doprovodný program – Praha historická, Botanická zahrada Troja, exkurze do CHKO Kokořínsko, památky Mělníka atd. Naši žáci zúročí tuto mezinárodní zkušenost při svých stážích v projektu ERASMUS+ Green Tour. Na jaře 2018 vyjedou další účastníci …