Erasmus +: Projekt GO AND GROW

V kategorii: Projektyby ČZA Mělník

Projekt “GO AND GROW– stáže v oboru zahradnictví v evropských školách a firmách” projekt v rámci programu ERASMUS+ KA1, Mobilita jednotlivců, Odborné vzdělávání 2018-1-CZ01-KA102-047429 “Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.” Realizace projektu: KDO? CO? Dvoutýdenní stáže v oboru zahradnictví, floristika a sadovnictví, vinohradnictví a vinařství pro žáky 2. a 3. ročníku střední školy a žáky 2. ročníku tříletého učebního oboru PROČ?                            Očekávané cíle, výsledky:                                   realizace kvalitních stáží v podmínkách zahraničních škol a firem zdokonalení odborných, jazykových, kulturních a sociálních kompetencí účastníků stáží …

Erasmus +: Projekt Komunikujme

V kategorii: Projektyby ČZA Mělník

Projekt “Komunikujme – stínování a jazykové kurzy pro pracovníky České zahradnické akademie Mělník” v rámci programu ERASMUS+, Mobilita jednotlivců, Školní vzdělávání 2015-1-CZ01- KA101-013153 “Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.” Realizace projektu ERA+ Komunikujme Tématem projektu je zdokonalení komunikace jako způsobu dorozumívání a vzájemné výměny informací. Projekt reaguje na požadavky zkvalitňování poskytovaného vzdělávání, na nutnost modernizace výuky, na potřebu zdokonalování znalostí a dovedností učitelů a žáků a nezbytné evropské dimenze vzdělávání. Obsahuje aktivity a stáže, které souvisejí s různými formami komunikace, jejichž zlepšení přispěje ke kvalitě …

Erasmus +: Projekt GREEN TOUR

V kategorii: Projektyby ČZA Mělník

Projekt “GREEN TOUR – stáže studentů a učitelů zahradnictví v evropských školách a firmách” projekt v rámci programu ERASMUS+ KA1, Mobilita jednotlivců, Odborné vzdělávání 2016-CZ01-KA102-023101> “Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.” Realizace projektu GREEN TOUR ERASMUS+ – prezentace celého projektu Projekt „GREEN TOUR – stáže studentů a učitelů zahradnictví v evropských školách a firmách“ reaguje na potřeby zkvalitnění a internacionalizace odborného vzdělávání, propojení teorie s praxí, posílení vztahu mezi školou a podnikovou sférou a podpory profesního rozvoje pracovníků školy. Projekt má několik hlavních cílů: prostřednictvím …

Praxe zahraničních studentů v naší škole

V kategorii: Projektyby ČZA Mělník

Tři studentky z Berlína a dva stážisté ze slovinské partnerské školy v Celje absolvovali čtyřtýdenní a dvoutýdenní praxi v ČZA Mělník. Spolu s mělnickými studenty pracovali v odvětvích vinařství, květinářství, zelinářství a ovocnictví na školním statku, v květinové prodejně, v areálu školy a ve firmě ARBOEKO Obříství. Učitelé a studenti naší školy pro ně připravili doprovodný program – Praha historická, Botanická zahrada Troja, exkurze do CHKO Kokořínsko, památky Mělníka atd. Naši žáci zúročí tuto mezinárodní zkušenost při svých stážích v projektu ERASMUS+ Green Tour. Na jaře 2018 vyjedou další účastníci …