Důležité termíny školního roku 2019/20

 

Zahájení školního roku

2. 9. 2019

Den otevřených dveří

2. 10. 2019 (pro žáky ZŠ)

Podzimní prázdniny

29. 10. a 30. 10. 2019

Ředitelské volno

31. 10. a 1.11. 2019

Den otevřených dveří

6. 11. 2019

Třídní schůzky

29. 11. 2019 (v kmenových učebnách od 14:00)

Dny otevřených dveří

29. 11. - 30. 11. 2019 (s prodejní výstavou vánočních floristických prací)

Arboristická konference

5. – 6. 12.2019

Vánoční prázdniny

23. 12. 2019 - 3. 1. 2020

Den otevřených dveří

15. 1. 2020

Pololetní prázdniny

31. 1. 2020

Den otevřených dveří

12. 2. 2020

Jarní prázdniny

2. 3. - 6. 3. 2020

Třídní schůzky

8. 4. 2020 (v kmenových učebnách od 14:00)

Velikonoční prázdniny

9. 4. 2020

Den otevřených dveří

22. 4. 2020 (s vernisáží studentských projekčních prací VOŠ)

Výstava projektových prací VOŠ

22. 4. – 24. 4. 2020, vernisáž 22.4. v 10.00 hodin

Den otevřených dveří

20. 5. 2020

Oslavy 135. výročí založení školy

12. 6. - 13. 6. 2020

Hlavní prázdniny

1. 7. - 31. 8. 2020

Prázdninová odborná praxe

1.A sk A 13. 7. – 17. 7. 2020
1.A sk B 20. 7. – 24. 7. 2020
2.A 27. 7. – 31. 7. 2020
1.U + 2.U 3. 8. – 7. 8. 2020

Zahájení školního roku 2020/21

1. 9. 2020
 

Maturity - termíny

Závěrečné zkoušky - termíny

Absolutoria - termíny

 • 1. 12. 2019 – odevzdání přihlášek k maturitám
 • 15. 5. – 21. 5. 2020 – studijní volno
 • 11. – 13. 5. 2020 – praktické maturitní zkoušky
 • 22. – 26. 5. 2020 – ústní maturitní zkoušky
 • 4. – 6. 5. 2020 – písemné testy
 • 10. 6. 2020 – vydání maturitních vysvědčení
 • 27. 5. 2020 – písemná zkouška
 • 28. 5. 2020 – praktická zkouška
 • 29. 5. – 4. 6. 2020 – studijní volno
 • 5. 6. 2020 – ústní zkouška
 • 10. 6. 2020 – Vydání vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučního listu
 • 9. – 11. 9. 2019 – opravné termíny za školní rok 2018/19
 • 15. 6. – 17. 6. 2020 – řádné termíny
 • 26. 6. 2020 – mezní termín pro odevzdání absolventských prací
 • 14. – 15. 9. 2020 – opravné a náhradní termíny za školní rok 2019/20