MATURITA a ZÁVĚREČKY

V kategorii: Koronavirová krize by Anna Richterová

Známe termíny maturitních zkoušek

1.6. 2020 didaktické testy s matematiky a anglického jazyka

2.6. 2020 didaktické testy z českého jazyka

9. – 12.6. 2020 ústní zkoušky (včetně obhajoby maturitní práce) 

Studenti budou konat ty zkoušky, ke kterým se řádně přihlásili. V předmětu praxe bude pouze obhajoba maturitní práce, praktická minima se zkoušet nebudou. Všechny zkoušky včetně obhajoby budou probíhat v jeden den, vždy skupina pěti studentů.  O harmonogramu konání budou studenti včas informováni.

Písemné práce z českého a anglického jazyka se konat nebudou. Součástí státní maturity tak budou jen didaktické testy a ústní zkoušky. Termín konání je zveřejněn na stránkách MŠMT.

Kdy se studenti posledních ročníků vrátí do školy?

Podle plánu Vlády ČR  se studenti posledních ročníků mohou dostavit do školy k přípravě na maturitu a závěrečné zkoušky. Pro třídu 4.A máme připravené termíny  třech konzultací ve škole 12. a 13.5. (1. skupina) a 14. a 15.5. (druhá skupina), další termíny : 21. a 22.5 a 28. – 29.5. a to v odborných předmětech.  Příprava a individuální konzultace  z angličtiny, češtiny a matematiky budou probíhat distančně, po domluvě  termínu s konkrétními učitelkami.  Známky se budou uzavírat 29.5. 2020 a vysvědčení za čtvrtý ročník dostanou studenti před konáním maturitní zkoušky.

 

Jak to bude se závěrečnými zkouškami u učebních oborů?

Pokud se studenti do 1.6. 2020 nebudou moci vrátit do škol, pak  se závěrečné zkoušky  v jarním termínu 2020 konat nebudou. Situace ale vypadá příznivě a tak spíše počítáme s  jejich konáním.

Pokud se přítomnost ve škole od 11.5. povolí, pak se závěrečné zkoušky budou konat  v těchto termínech – 2.6. písemná zkouška, 3.6. praktická zkouška a 4.6. ústní zkouška.  O podobě a tématech praktické zkoušky budeme ve škole ještě jednat tak, abychom přihlédli k tomu, že nebylo možné  odučit některá praktická témata.

Bude probíhat příprava k závěrečkám ve škole?

Ano v těchto termínech: 19. – 20.5. a 26. – 27.5. Budete opakovat především teoretická témata, případně po domluvě i praktické věci. Nebojte se, s přípravou na závěrečky vám pomůžeme.

Co když se studenti do školy do 1.6. 2020 nevrátí?

V tomto případě se budou hodnotit maturitní předměty z 3 posledních vysvědčení (celý  3. ročník a 1. pololetí 4. ročníku).  Stejně tak tomu je  i  u studentů 3. ročníku učebního oboru.

Budu moci přespat na domově mládeže?

Ano, to bude možné za dodržení bezpečnostních pravidel. A pokud budete mít naplánovanou výuku, konzultaci nebo zkoušku. Vždy ale bude nutné se dopředu nahlásit p. Janouchové.

Jak je to s platbami za ubytování?

Od března 2020 se platba za ubytování nevybírá. Pokud jste i nadále posílali peníze na náš účet budou vám přeplatky vráceny převodem na účet a to jakmile přestanete být studenty naší školy.  Vybrat si přeplatek v hotovosti možné nebude. Pokud budete přespávat na DM během konzultací nebo zkoušek, pak vám naúčtujeme jednorázový poplatek 200 Kč za celou dobu.

Budeme muset mít  při výuce a zkouškách  roušku?

Při výuce nebo zkouškách roušku mít nemusíte.  Je ale nutné dodržovat  minimální odstup 1,5, – 2m od sebe. Ve společných prostorách školy (příchod, odchod, přesuny apod.) roušku mít musíte.

Odkaz na legislativu ZDE

Máte-li další dotazy, pak je pište na adresu  richterova@zas-me.cz