Přijímací řízení 2020 – nejčastější dotazy

V kategorii: Koronavirová krize by Anna Richterová

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NA MATURITNÍ OBORY

Schůzka pro žáky budoucích 1. ročníků  maturitního oboru Zahradnictví se koná dne 23.6. 2020 od 14 hodin v aule školy.

Odkaz na legislativu ZDE

Kdy?

Dne 8.6. 2020 proběhnou jednotné přijímací testy. Dostavte se do školy v 8.00.  Pokud jste na přihlášku uvedli naši školu jako první v pořadí, budete tyto testy konat u nás. Obdržíte poštou pozvánku s detailními informacemi a registračním číslem spolu s oznámením o zahájení přijímacího řízení.

Podle posledního uveřejněného plánu Vlády ČR se žáci druhého stupně do školy do 30.6. 2020  nevrátí kromě žáků  devátých tříd, kteří  se do školy mohou vrátit od 11.5. 2020.

Co když se nebudu moci dostavit, třeba z důvodu nemoci?

Je vyhlášen náhradní termín a to 23.6. 2020.  Je ale nutné se nejpozději do tří dnů od data konání  1. termínu testů písemně omluvit řediteli školy. V tomto případě vám  přesné informace sdělíme osobně nebo telefonicky a domluvíme se spolu na dalším postupu.

Jak?

Proběhne  Jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka.  Rozsah se nemění.  Tento test budete psát jen jednou a to na škole, kterou máte na přihlášce na prvním místě.  Od této školy dostanete pozvánku s podrobnými informacemi.

Co když mám na prvním místě učební obor a maturitní mám na druhém místě?
Pak konáte zkoušku na škole, kam se hlásíte na maturitní obor, i když je na druhém místě.

Kdy budu znát výsledky?

Devátý  kalendářní den  po konání jednotných testů (tedy pokud vše poběží tak, jak je naplánováno) škola vyvěsí na webové stránky výsledky přijímacího řízení.

Do kdy musím odevzdat zápisový lístek?

Do 5ti pracovních dnů  od termínu vyhlášení výsledků odevzdejte osobně nebo pošlete poštou zápisový lístek na školu, kterou jste si zvolili. Pokud budete přijati na obě školy, pak je jen na vašem rozhodnutí, do které školy zápisový lístek odevzdáte.

Co když testy nezvládnu?

Na naší škole započítáváme hodnocení z jednotných testů ze 60%, další kritéria jsou prospěchová. Máme možnost přijmout až 60 žáků maturitního oboru. Přihlášeno je v prvním kole 44 uchazečů.  Přijetí na naší školu tedy nebude limitováno nízkým počtem získaných bodů z testu.

Co když mě nevezmou ani na jednu školu?

Rozhodně se nestresujte. Naše škola bude mít volná místa i pro druhé kolo přijímacího řízení, které bude vyhlášeno po kole prvním. Takže pokud máte rádi přírodu a chtěli byste zkusit něco jiného než jste plánovali, pošlete přihlášku do druhého kola na obor zahradnictví.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – UČEBNÍ OBOR

Schůzka pro žáky budou cích 1. ročníků  učebního oboru Zahradník se koná dne 24.6. 2020 od 14 hodin v aule školy.

Kdy budu vědět, jestli mě škola přijala?

Záleží na konkrétní škole. U nás jsou vyhlášeny vyhlášeny  výsledky přijímacího řízení na našich webových stránkách  ZDE.  Také jme vám zaslali  SMS zprávu s odkazem na tuto stránku.  Zákon školám  ukládá vyhlásit výsledky  nejpozději v den, kdy budou vyhlášeny výsledky pro maturitní obory.

 Co když jsem byl nepřijatý a na vaši školu chci nastoupit? 

Oznámení o nepřijetí posíláme poštou a  vy máte možnost podat proti rozhodnutí odvolání. Rozhodně to udělejte, protože se k nám na učební obor hlásí i uchazeči, kteří se zároveň hlásí na na náš maturitní obor, kam budou přijati. Takže víme, že volná místa na odvolání budou.  Pokud potřebujete s odvoláním  poradit, pak volejte na tel: 315 636 114.

Jsme připraveni vám odpovídat na další dotazy na tel: 606 621 262 nebo na e-mailu richterova@zas-me.cz