Pravidla hodnocení studetnů za druhé pololetí školního roku 2019/2020

V kategorii: Koronavirová krize by Anna Richterová

Naše škola vychází při hodnocení z  Vyhlášky 211/2020 Sb.o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Všem studentům střední školy bude vydáno na konci školního roku vysvědčení. O termínu a formě předání vysvědčení vás budeme informovat.

Ukončení klasifikace je plánováno na 29.5. 2020 pro třídy 4.A a 3.U a 19.6. 2020 pro ostatní ročníky.

Pro uzavření klasifikace jsme stanovili následující pravidla.

  1. Do klasifikace se počítají se známky, které jste získali do 11.3. 2020.
  2. Podpůrně se započítávají známky, které jste získali během vzdělávání na dálku.
  3. Za období vzdělávání na dálku bude vaše práce zhodnocena též komplexní známkou, která bude stanovena podle těchto kritérií: komunikace s učitelem, dodržování termínů, kvalita odevzdané práce (velice dobře hodnotíme vaši aktivitu nad rámec zadaných úkolů, tvořivost a osobní vklad) a váš posun během této doby. Tato známka bude mít podpůrný charakter.
  4. Lze také přihlédnout ke známce z prvního pololetí.
  5. Pokud někdo z vás nemá žádnou známku za druhé pololetí z doby do 11.3., neodevzdává úkoly ani nám nesdělil důvod své nečinnosti, pak nebude z předmětu hodnocen a bude mu stanoven termín, kdy bude muset splnit zadané úkoly tak, aby mohl být klasifikován.
  6. Pro studenty tříd 4.A a 3.U platí, že na vysvědčení musí mít u všech předmětů „prospěl“ i když nemají dostatek podkladů pro hodnocení. Všichni, kdo jste se přihlásili k maturitní zkoušce  nebo skládáte závěrečnou zkoušku tak budete ke této zkoušce připuštěni. Náš názor na způsob hodnocení  u těch z vás, kteří nemají splněno  (jedná se hlavně o poznávačky) je odlišný. Musíme se  však řídit tím, co nám ukládá vyhláška. Předpokládáme, že u maturitní zkoušky pak předvedete své znalosti v plné šíři.
  7. Předmět praxe a odborný výcvik se bude hodnotit pouze na základě známky z 1. pololetí.

Našim hlavním cílem je být vám průvodci při zvyšování vaší kvalifikace a odbornosti. Od svých učitelů dostáváte průběžně  slovní zpětnou vazbu, která je pro vás velice důležitá. Nebojte se se svými učiteli komunikovat. I oni jsou rádi, když jste s nimi v kontaktu.

Máte-li dotazy pak pište na richterova@zas-me.cz