Zobrazit

Cena ředitelky školy za rok 2023 byla vyhlášena

V kategorii: Stalo se by Ladislav Pytloun

Ředitelka školy Ing. Anna Richterová  vyhlásila Cenu ředitelky školy za nejlepší absolventské práce obhájené na vyšší odborné škole ČZA Mělník v kalendářním roce 2023. Slavnostní vyhlášení a předání ceny se uskutečnilo 5. dubna 2024 v zaplněné školní aule. Laureátkám byla předána knižní odměna s nabídkou publikovat klíčové myšlenky absolventské práce v časopise  Zahrada – Park – Krajina. Laureátky zároveň v aule seznámily přítomné s tezemi svých prací. Zde jsou jména oceněných: kategorie projekční a architektonická Ing. Petra Jančurová: Obnova děkanské zahrady kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi (vedoucí …

Zobrazit

Připojte se ke dnům otevřených dveří on-line

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

Dny otevřených dveří, které proběhnou on-line, jsou určeny  zejména pro uchazeče denní a dálkové formy vyšší odborné školy vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba. Tito uchazeči  podávají přihlášky ke studiu pro následující školní rok až do konce května. Dny otevřených dveří proběhnou ve středu 24. dubna 2024 a ve středu 15. května 2024 vždy od 15.00  do 18.00 hodin. Během těchto termínů budou zájemcům průběžně zodpovězeny veškeré otázky týkající se organizace a průběhu studia, ale také přijímacího řízení, které se uskuteční v 1. termínu 24. června 2024. Zváni jsou rovněž …

Zobrazit

Den otevřených dveří proběhne v pátek 5. dubna 2024

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

Česká zahradnická akademie Mělník srdečně zve všechny zájemce o studium na den otevřených dveří, který se uskuteční 5. dubna 2024 od 9.00 do 16.00 hodin v areálu školy v sadech Na Polabí. Pro uchazeče o studium na vyšší odborné škole či střední škole bude připravena ve vestibulu budovy A výstava studentských ateliérových prací. V 11.45 hodin proběhne v aule v budově B slavnostní vyhlášení Ceny ředitelky školy za nejlepší absolventské práce obhájené na vyšší odborné škole v roce 2023. Laureáti ceny zároveň budou mít připraveny krátké prezentace o oceněných závěrečných …

Zobrazit

Přijímačky nanečisto a den otevřených dveří v ČZA Mělník se uskuteční 28. února 2024

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

Pro zájemce z řad žáků devátých tříd základních škol o maturitní obor pořádá škola ve středu 28. února 2024 přijímačky nanečisto, kdy si budou moci v reálném prostřední a v reálném čase napsat přijímací test z českého jazyka a z matematiky a následně získat i potřebnou zpětnou vazbu s vyhodnocením a vysvětlením všech řešených jevů od vyučujících obou předmětů. Zájemci o účast se přihlásí prostřednictvím formuláře, jehož odkaz naleznou ZDE. Prezence účastníků přijímaček nanečisto se koná od 9.30 hodin v aule (budova B, přízemí). V 10.00 hodin se v aule …

Zobrazit

Václav Cílek nám přednášel o klimatu a rostlinách

V kategorii: Stalo se by Ladislav Pytloun

Za obrovského zájmu studentů VOŠ, žáků střední školy, pedagogů i návštěvníků se uskutečnila 19. ledna 2024 v zaplněné aule ČZA Mělník přednáška RNDr. Václava Cílka, CSc. o tom, jak klima promění naše lesy a vegetaci. Významný geolog, klimatolog, překladatel, popularizátor vědy a autor mnoha publikací hovořil o klimatické změně, biologických procesech a proměnách naší přírody a krajiny v minulosti, přítomnosti i s možným výhledem do budoucna. Téma přitom pojal v mnoha poutavých souvislostech, kde čerpal i z oblasti ekonomie či sociologie. Děkujeme za návštěvu a za množství nových poznatků i …

Zobrazit

PF 2024

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

Vedení České zahradnické akademie Mělník přeje všem lidem dobré vůle krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, hodně pohody a mnoho naděje v roce 2024.

Zobrazit

Dny otevřených dveří v ČZA Mělník proběhnou 12. a 13. ledna 2024

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

Pro uchazeče o studium na střední i vyšší odborné škole se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. ledna 2024 vždy od 9.00 do 16.00 hodin dny otevřených dveří. Informace vedení školy o studijní nabídce budou podávány v obou dnech od 10.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 14.00 hodin. Každý uchazeč si bude moci vyzkoušet stát se na chvíli již studentem školy při návštěvě reálné výuky a zároveň zhlédnout některé tematické výstavy o jednotlivých zahradnických specializacích (např. zahradní architektura, floristika, vinařství apod.). Všichni jsou srdečně zváni. …

Zobrazit

ČZA Mělník uspořádá pro veřejnost kurz řezu révy vinné a kurz udržovacího řezu broskvoní

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

V únoru a březnu 2024 se uskuteční dva jednodenní kurzy v řezu, jejichž odborným lektorem bude pedagog České zahradnické akademie Ing. Martin Braunšveig. Kurzy proběhnou na Školním statku Mělník a jsou určeny pro amatérské pěstitele révy vinné či broskvoní na domácích zahradách. Kurz révy vinné pro začátečníky se bude konat v sobotu 17.2.2024, kurz udržovacího řezu broskvoní v sobotu 23.3.2024. Veškeré podrobnosti o organizaci kurzů, o možnostech přihlášení na oba kurzy a úhradě za tyto kurzy naleznete ZDE.

Zobrazit

ČZA Mělník pořádá 7. prosince 2023 studentskou arboristickou konferenci

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

Vedení ČZA Mělník srdečně zve všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti na 14. ročník studentské arboristické konference, která se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2023 v aule ČZA Mělník (budova B, přízemí) s podtitulem „Stromy mezi paragrafy“.  Nad konferencí jako každý rok převzala záštitu Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s. Akce potrvá od 9.00 hodin a její konec je plánován nejpozději na 16.00 hod. Podrobný program s předpokládanými časy přednášek a se jmény přednášejících naleznete ZDE. Počet volných míst pro účastníky je omezený, zájemci  se přihlásí nejpozději …