Zobrazit

Druhé kolo přijímacího řízení na VOŠ ČZA Mělník

V kategorii: Aktuálně, Novinkyby Ladislav Pytloun

Ředitelka ČZA Mělník Ing. Richterová vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do denní i dálkové formy vyšší odborné školy  vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba – do 1. ročníku ve školním roce 2020 – 2021. Uchazeči o studium doručí škole řádně vyplněnou přihlášku s motivačním formulářem do 21. srpna 2020, vlastní přijímací řízení proběhne ke dni 28. srpna 2020. Motivační formulář najdete zde – motivační protokol

Zobrazit

Výsledky přijímacího řízení na VOŠ

V kategorii: Aktuálně, Novinkyby Ladislav Pytloun

První kolo příjímacího řízení v denní a dálkové formě do 1. ročníku VOŠ vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba proběhlo distanční formou dne 23. června 2020. Výsledky přijímacího řízení naleznete zde: 1. DVOŠ 2020-2021 výsledky_1. kolo 1. VOŠ 2020-2021 výsledky_1. kolo Všem přijatým studentům blahopřejeme.

Zobrazit

Zrušení oslav založení školy v červnu 2020

V kategorii: Aktuálně, Novinkyby Ladislav Pytloun

Vzhledem ke stávající situaci s pandemií koronaviru vedení České zahradnické akademie v Mělníku rozhodlo o zrušení oslav 135. výročí založení školy, které se měly uskutečnit 12. a 13. června 2020. Připomínka vzniku školy proběhne během dní otevřených dveří 2. a 3. října 2020. Podrobnosti o celé akci budou uveřejněny v průběhu léta zde na webových stránkách školy.  

Zobrazit

Ceny ředitelky školy za nejlepší absolventské práce na VOŠ vyhlášeny

V kategorii: Aktuálně, Stalo seby Ladislav Pytloun

Ve středu 12. února 2020 se uskutečnilo vyhlášení Cen ředitelky školy za nejlepší absolventské práce, které obhájili studenti vyšší odborné školy v loňském roce. Z devíti nominovaných prací vybrala tříčlenná komise čtyři absolventské práce, jejichž autoři se stali laureáty Ceny ředtelky školy za rok 2019. Všichni čtyři držitelé se zúčastnili slavnostního shromáždění v aule ČZA Mělník, kde si za velkého zájmu návštěvníků ceny převzali a následně pak jednotlivě seznámili ve zhruba patnáctiminutových prezentacích účastníky setkání se svými podnětnými texty. Jitka Barborková hovořila o studiovém návrhu úprav kolem kulturního domu v …

Zobrazit

Den otevřených dveří a předání Ceny ředitelky školy 12. února 2020

V kategorii: Aktuálně, Novinkyby Ladislav Pytloun

Ve středu 12. února 2020 se uskuteční další ze dnů otevřených dveří ČZA Mělník, v rámci nějž se návštěvníci mohou dozvědět mnoho nového o škole i studiu na střední či vyšší odborné škole. V průběhu dne otevřených dveří proběhne slavnostní vyhlášení Ceny ředitelky školy za nejlepší absolventské práce obhájené na vyšší odborné škole v loňském roce. Během shromáždění, které se uskuteční v aule od 11.45 hodin, budou všemi oceněnými laureáty zároveň v patnáctiminutových výstoupeních prezentovány jejich absolventské práce. Den otevřených dveří však nabízí také možnost zúčastnit se na zkoušku výuky …

Zobrazit

Spolupráce studentů vyšší odborné školy ČZA Mělník s neratovickou farností

V kategorii: Aktuálně, Stalo seby Ladislav Pytloun

V úterý 28. ledna 2020 proběhla v učebně VOŠ prezentace ideových návrhů prostor kolem nového kostela v Neratovicích, jehož vybudování se připravuje. Studentky 4. ročníku dálkové formy VOŠ ČZA Mělník pod vedením Ing. Ivany Řehákové vypracovaly projekty, které představily páteru Mgr.  Peteru Kováčovi, faráři Římskokatolické farnosti Neratovice. Právě od pana faráře vzešly loni první impulsy k této spolupráci. V Neratovicích se začal připravovat projekt kostela Nejsvětější Trojice a pastoračního centra Kardinála Josefa Berana. Tato stavba, jejíž návrh vytvořil významný český architekt Zdeněk Fránek, má být situována na parcele, která je dosud zarostlá náletovými dřevinami a …

Zobrazit

ČZA Mělník pomohla Austrálii

V kategorii: Stalo seby Ladislav Pytloun

Z iniciativy dvou studentek maturitního ročníku střední školy proběhla ve dnech 13. – 15. ledna 2020 v ČZA Mělník veřejná finanční sbírka na pomoc australské přírodě, která je nyní ničena rozsáhlými požáry. Během tří dnů studentky vybraly od žáků i pracovníků školy celkem 7300,- Kč., které ve středu odpoledne zaslaly na účet “Austrálie”, zřízený pražskou zoologickou zahradou. Vedení školy děkuje všem, kteří se do této sbírky aktivně zapojili.

Zobrazit

Rok 2019 v České zahradnické akademii Mělník

V kategorii: Stalo seby Ladislav Pytloun

Aktivity České zahradnické akademie Mělník zahrnují velice širokou a barvitou paletu, sahající od základního a zcela klíčového vzdělávání mladé zahradnické generace až po kontakty s odbornou i laickou veřejností či ve prospěch města, s nímž je tato škola již bezmála 135 let neodmyslitelně spjata. Škola vyučuje žáky v učňovském tříletém oboru Zahradník (dvě specializace Florista, Vinař a ovocnář), ve čtyřletém oboru Zahradnictví (specializace Zahradní architektura, Floristická tvorba, Vinařství a zpracování zahradních produktů a Zahradnická mechanizace) a v denní a dálkové formě vyšší odborné školy vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba. Navíc otevírá různé odborné …

Zobrazit

Oslavy 135. výročí založení zahradnické školy v Mělníku

V kategorii: Novinkyby Ladislav Pytloun

V pátek a sobotu 12. a 13. června 2020 se uskuteční v areálu České zahradnické akademie Mělník v sadech Na Polabí 411 a v areálu Školního statku Mělník na Neuberku oslavy založení školy. V průběhu oslav se uskuteční tematické výstavy (např. projekčních prací studentů VOŠ, historie školy, nových výukových pomůcek, jako je např. počítačový tomograf, meteostanice nebo fotometr); jedna z výstav se zaměří také na život netopýrů ve stromech. Během oslav proběhnou rovněž komentované prohlídky obou částí botanické zahrady či odborné přednášky úspěšných absolventů. K dispozici bude návštěvníkům občerstvení i …