Cena ředitelky školy za rok 2023 byla vyhlášena

V kategorii: Stalo se by Ladislav Pytloun

Ředitelka školy Ing. Anna Richterová  vyhlásila Cenu ředitelky školy za nejlepší absolventské práce obhájené na vyšší odborné škole ČZA Mělník v kalendářním roce 2023. Slavnostní vyhlášení a předání ceny se uskutečnilo 5. dubna 2024 v zaplněné školní aule. Laureátkám byla předána knižní odměna s nabídkou publikovat klíčové myšlenky absolventské práce v časopise  Zahrada – Park – Krajina. Laureátky zároveň v aule seznámily přítomné s tezemi svých prací.

Zde jsou jména oceněných:

kategorie projekční a architektonická

 • Ing. Petra Jančurová: Obnova děkanské zahrady kapituly sv. Kosmy
  a Damiána ve Staré Boleslavi
  (vedoucí práce: Ing. Jana Stejskalová)
 • Anna Vyskočilová: Barokní partery a jejich modifikace na příkladu
  v Dobříši
  (vedoucí práce: Ing. Jana Stejskalová)
 • Helena Míšková: Historické pomníky a jejich vegetační úpravy
  ve venkovském prostoru Středočeského kraje
  (vedoucí práce: Ing. Jana Stejskalová)

kategorie ostatní

 • Eva Beránková, DiS.: Trvalkové kompozice včeských certifikovaných přírodních zahradách (vedoucí práce: Ing. Miluše Šebestíková)
 • Anna Pinkr Grafnetterová: Ekologická výchova v parcích (vedoucí práce: Ing. Miroslav Ezechel)