Tvoření v mělnickém Senior-komplexu

V kategorii: Stalo se by ČZA Mělník

Tři roky už probíhá spolupráce mezi mělnickou zahradnickou školou a místním Senior-komplexem.  Tato činnost spočívá v organizování různých akcí, přednášek či interaktivních aktivit. Na jaře se uskutečňuje Jarní tvoření, při kterém připravuje vždy několik žáků floristické práce určené bezmála čtyřiceti tamním klientům. Na podzim si žáci připravují ukázky ovocných produktů a do vyprávění se snaží zapojovat i další smysly. V zimě se uskutečňuje vánoční tvoření, kde si senioři pod vedením žáků mohou vyrobit drobné floristické vazby pro adventní období.

Žáci tak vystupují v pro ně netypické roli lektorů, přitom pracují obvykle v nevelkých skupinkách se seniory. Například při posledním jarním tvoření byli obyvatelé domova seniorů rozděleni do čtyř skupin podle podle stupně náročnosti plánovaných výrobků. Postupně tak jednotliví klienti vyráběli dekorační vajíčko ze sádrového fáče s květinou, vázu s naaranžovanými narcisky, jarní „hnízdo“ s maceškami nebo přizdobenou hrnkovou květinu s jarní tematikou.

Spolupráci se Senior-komplexem koordinuje Ing. Štěpánka Chalupková, bývalá učitelka mělnické školy.

Pro seniory taková setkání představují způsob zábavy i poučení, osvěžení paměti i podporu manuálních dovedností, jde však také o možnost setkání s mladými lidmi. Pro naše studenty účast v Senior-komplexu je nejen prostředkem, jak prezentovat již získané zahradnické znalosti a dovednosti, ale tato aktivita jim přináší i hlubší zkušenost při setkání s lidmi generačně vzdálenými, kterým svou přítomností a mladým elánem přinášejí poznání, rozptýlení i radost.