Pomohli jsme dobré věci

V kategorii: Stalo se by Anna Richterová

Letos už po druhé se studenti naší školy aktivně zapojili do prodeje dárkových předmětů v rámci tzv. Srdíčkového dne. Jejich účast vzešla z iniciativy studentského parlamentu, který na ČZA Mělník již několik let aktivně působí.

Prodej magnetek s obrázky zvířat nebo propisovaček se srdíčkem na magnetu  proběhl v průběhu středy 16. října 2019 v mělnických ulicích, kde se pohybovalo v sychravém počasí pět dvoučlenných skupinek. Studenti z  1. – 3. ročníku střední školy pod vedením výchovné poradkyně Mgr. Ivany Konvalinkové nabízeli kolemjdoucím uvedené předměty ve stanovené hodnotě 20,- Kč. Od rána až do odpoledne studenti vybrali celkem 5 453 korun, které jsou určeny na pomoc dětem, jež jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, protože trpí řadou závažných onemocnění. Tuto celostátní akci pořádá již několik let společnost Život dětem, s níž naše škola dlouhodobě spolupracuje.