Alej jinanů nese jméno po Václavu Hurychovi

V kategorii: Aktuálně, Stalo se by Ladislav Pytloun

V sobotu 3. října 2020 se uskutečnil v ČZA Mělník den otevřených dveří. Jeho součástí byla také vzpomínka na významného pedagoga školy a uznávaného odborníka v sadovnictví Ing. Václava Hurycha, CSc., po němž byla pojmenována alej jinanů dvojlaločných (Ginkgo biloba), kterou ve školním roce 1994/1995 na školním statku navrhoval a zakládal. Tato unikátní jednořadá alej tvořená statnými dlouhověkými stromy s kuželovitou korunou nemá v České republice obdoby. Vede od Dobrovského ulice nahoru k parku a zámečku Neuberk.

Slavnostní setkání zaměstnanců školy, absolventů i návštěvníků proběhlo 3. října v 11.00 hodin právě v této aleji u nově instalovaného panelu, který zachycuje historii vzniku této dendrologické zvláštnosti a zároveň pojednává o osobnosti Václava Hurycha.

V průběhu shromáždění promluvili vedle zástupců vedení školy také bývalý student a pozdější kolega V. Hurycha Ing. Jaromír Groušl, jeho dlouholetý spolupracovník ze školního statku pan Jiří Jakl a rovněž i paní Lucie Žáčková, vnučka V. Hurycha, která hovořila za rodinné příslušníky, jež byli setkání také přítomni.

Toto vzpomínkové shromáždění se stalo současně i jednou z nemnoha veřejných akcí, při nichž si zástupci České zahradnické akademie Mělník  připomněli v letošním roce 135 let od jejího založení. K jubileu byla vydána také brožura, kterou bude škola dále využívat k propagačním účelům při různých aktivitách, pokud to dovolí současná nově zaváděná mimořádná opatření.