Aktualizované informace k maturitám a závěrečným zkouškám – jaro 2021

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

Na základě opatření k maturitním a závěrečným učňovským zkouškám, o kterém na konci ledna rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, vydává ředitelka školy Ing. Richterová informace o organizačních úpravách termínů a dalších skutečnostech:

Maturitní zkoušky

  • slohové práce z ČJL a z cizího jazyka jsou zrušeny
  • didaktické testy proběhnou ve dnech 3. – 5.5. (Ma, AJ – 3.5., ČJL – 4.5.), náhradní termín je stanoven na 14. a 15.6.; prodlužuje se časový limit na vypracování testů
  • ruší se původně plánované termíny praktické maturity 10. a 11.5. – v těchto dnech se uskuteční pro žáky 4.A přípravná školení a konzultace z maturitních předmětů
  • ústní a praktické zkoušky proběhnou od 19. do 21.5.
  • praktická maturitní zkouška bude mít pouze podobu obhajoby maturitní práce; obhajoba bude součástí rozpisu toho dne, kdy žák bude skládat ústní maturitní zkoušku

Závěrečné učňovské zkoušky

  • ruší se písemná část zkoušky (plánovaná na 31.5.), ostatní části zkoušky (praktická a ústní) proběhnou podle původního plánu ve dnech 1. a 2.6.