Vedení školy


Jméno

e-mail

Telefon

Mobil

Funkce

Ing. Anna Richterová

315 636 220

603 317 700

ředitelka školy, školní metodik prevence

PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D.

315 636 216

725 590 567

statutární zástupce ředitelky, vedoucí učitel  4.DVOŠ

Bc. Blanka Plicková

315 636 215

602 467 995

zástupkyně pro praktické vyučování


Další důležité kontaktyZaměstnanci


Jméno

e-mail

Telefon

Kancelář

Funkce

Libuše Marjánková

315 636 247

budova A - účtárna

mzdová účetní

Tomáš Michl

315 636 225

budova A, 310

správce ICT

Josef Pokorný

315 636 213

budova A, 213

správce budov

Lada Tomášková

315 636 212

budova A - účtárna

vedoucí ekonomického úseku

Olga Sojková

315 636 246, 219

budova A - učtárna, budova C 34

správce rozpočtu, pokladní

Zbyněk Svoboda

606 870 905

Neuberk - park

technický pracovník

Dana Švarcová

315 636 231

budova D, 145

vedoucí školní jídelny

Učitelé


Jméno

e-mail

Telefon

Profilace

Pracovna

PhDr. Vladimír Beránek, Ph.D.

315 636 223
učitel SŠ

budova A, 307

Mgr. Pavlína Bílá

315 636 223
učitelka SŠ

budova A, 307

Ing. Martin Braunšveig

315 636 222
učitel SŠ, třídní učitel 1.A

budova B, 217

Ing. Iva Brejšová

315 636 222
učitelka SŠ

budova A, 305

Bc. Jana Brožová, DiS.

315 636 233
učitelka SŠ a VOŠ, třídní učitelka 2.U

budova A, 305, budova E

Ing. Miroslav Ezechel

315 636 226

učitel VOŠ, vedoucí učitel 1., 2., 3.V

budova B, 121

Ing. Martina Fialová

315 636 238

učitelka SŠ

budova B, 220

Ing. Jaromír Groušl

315 636 229

učitel VOŠ, vedoucí učitel 3.DVOŠ

budova B, 220

Bc. Lucie Honzáková

315 636 222

učitelka SŠ, třídní učitelka 2.B

budova A, 305

Ing. Jana Hrovatitschová

315 636 222

učitelka SŠ

budova A, 305

Lenka Huňková

315 636 228
učitelka SŠ

budova B, 217

Mgr. Ivana Konvalinková

315 636 224

učitelka VOŠ a SŠ, třídní učitelka 3.U, výchovná poradkyně

budova A, 312

Bc. Petr Kristlík, DiS.

315 636 228

učitel VOŠ

budova B, 217

Ing. Petra Křížová

315 636 215

učitelka SŠ, třídní učitelka 4.A

budova A, 210

Mgr. Hana Kušinová

315 636 224

učitelka VOŠ a SŠ, koordinátorka zahraniční spolupráce

budova A, 312

Martin Marek

315 636 228

učitel SŠ

budova B, 217

Kateřina Marjánková, DiS.

315 636 228

učitelka SŠ

budova B, 217

Ing. Bc. Libuše Pirklová

315 636 218

učitelka SŠ a VOŠ, třídní uřitelka 1.U

budova A, 110

Ing. Pavel Plicka

315 636 215

učitel SŠ

budova A, 210

Ing. Ivana Řeháková

315 636 236

učitelka VOŠ, vedoucí učitel 2.DVOŠ

budova C, 46

Ing. Lucie Součková Chytilová

315 636 223

učitelka SŠ, třídní učitelka 2.A

budova A, 307

BSc (Hons.) James Ian Mackenzie Stevens

315 636 224

učitel VOŠ a SŠ

budova A, 312

Mgr. Jitka Stiborová

315 636 223

učitelka SŠ

budova A, 307

Ing. Linda Straková

315 636 222

učitelka SŠ a VOŠ

budova A, 305

Ing. Ludmila Svobodová

315 636 218

učitelka SŠ

budova A, 110

Ing. Miluše Šebestíková

315 636 226

učitelka SŠ a VOŠ, třídní učitelka 3.A

budova B, 121

Ing. Jiří Šefl, Ph.D.

315 636 229
učitel VOŠ a SŠ, vedoucí učitel 1.DVOŠ

budova B, 220

Ing. Radim Šmídek

315 636 217
učitel SŠ a VOŠ

budova A, 204

Mgr. Romana Štěpánková

315 636 223

učitelka SŠ

budova A, 307

Mgr. Jan Tesař

315 636 445

učitel VOŠ a SŠ, třídní učitel 3.B

budova B, kabinet u auly

Ing. Klára Vavříková
315 636 226
učitelka SŠ a VOŠ
budova B, 121

Externí učitelé

Jméno

e-mail

Telefon

Profilace

Pracovna

Mgr. Veronika Bernhäuserová
315 636 228
externí učitelka VOŠ
budova B, 217
Ing. Martin Černý, Dis.
315 636 236
externí učitel VOŠ
budova C, 46
Mgr. Jitka Hlavičková, Ph.D.
315 636 218
externí učitelka SŠ
budova A, 110
Ing. Ingrid Hlinomazová, DiS.
315 636 229
externí učitelka VOŠ
budova B, 220
Ing. Jitka Hrubá
315 636 228
externí učitelka VOŠ
budova B, 217
Petr Janoušek
315 636 227
externí učitel SŠ
budova B, kabinet TV
Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.
315 636 218
externí učitel VOŠ
budova A, 110
Ing. Pavel Komárek
315 636 228
externí učitel praxe na SŠ
budova B, 217
Jakub Nový
externí učitel autoškoly
budova Z
Ing. arch. Vít Rýpar
315 636 228
externí učitel VOŠ
budova B, 217
Ing. Jana Stejskalová
315 636 236
externí učitelka VOŠ
budova C, 46
Ing. Gražyna Tebbens
315 636 236
externí učitelka VOŠ
budova C, 46
Ing. Maxim Turba
315 636 236
externí učitel VOŠ
budova C, 46

Vychovatelky v domově mládeže


Jméno

e-mail

Telefon

Kancelář

Funkce

Jaroslava Havlíčková

601 333 859
601 333 860

-

vychovatelka

Iva Davidová

-

-

vychovatelka

Olga Fialová

-

-

vychovatelka

Hana Miškovská

-

-

vychovatelka

Eva Rodriguez

-

-

vychovatelka

Jana Doušová

-

-

noční dozor

Jitka Nováková

-

-

noční dozor


Zpět na kontakty