Vedení školy


Jméno

e-mail

Telefon

Mobil

Funkce

Ing. Anna Richterová

315 636 220

603 317 700

ředitelka školy, školní metodik prevence, třídní učitelka 2.U

PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D.

315 636 241/216

725 590 567

statutární zástupce ředitelky, vedoucí učitel 2.DVOŠ

Bc. Blanka Plicková

315 636 215

zástupkyně pro praktické vyučování


Další důležité kontaktyZaměstnanci


Jméno

e-mail

Telefon

Kancelář

Funkce

Libuše Marjánková

315 636 247

budova A – účtárna

mzdová účetní

Tomáš Michl

315 636 225

budova A, 310

správce ICT

Josef Pokorný

315 636 213

budova A, 213

správce budov

Lada Tomášková

315 636 212

budova A – účtárna

vedoucí ekonomického úseku

Olga Sojková

315 636 246, 219

budova A – učtárna, budova C 34

správce rozpočtu, pokladní

Zbyněk Svoboda

606 870 905

Neuberk – park

technický pracovník

Dana Švarcová

315 636 231

budova D, 145

vedoucí školní jídelny

Učitelé


Jméno

e-mail

Telefon

Profilace

Pracovna

Ing. Iva Brejšová

315 636 222
učitelka SŠ, třídní učitelka 3.A

budova A, 305

Bc. Jana Brožová, DiS.

315 636 233
učitelka SŠ, třídní učitelka 3.U

budova A, 305, budova E, kabinet zahradnic

Ing. Valerie Čermáková

315 636 223

učitelka VOŠ a SŠ, vedoucí studijních skupin 3. DVOŠ

budova A, 307

Ing. Miroslav Ezechel

315 636 226

učitel VOŠ, vedoucí učitel 1., 2., 3.V

budova B, 121

Ing. Matina Fialová

315 636 238

učitelka SŠ

budova B, 220

Ing. Jaromír Groušl

315 636 229

učitel VOŠ, vedoucí studijních skupin 1.DVOŠ

budova B, 220

Ing. Bc. Ingrid Hlinomazová, DiS.

315 636 229

učitelka SŠ a  VOŠ

budova B, 220

Bc. Lucie Honzáková

315 636 222

učitelka SŠ

budova A, 305

Ing. Lucie Chytilová

315 636 236

učitelka SŠ

budova C, 46

Ing. Pavel Komárek

externí učitel praxe na SŠ

Mgr. Ivana Konvalinková

315 636 224

učitelka SŠ a VOŠ, třídní učitelka 1.U, výchovná poradkyně

budova A, 312

Bc. Petr Kristlík, DiS.

315 636 233

učitel SŠ a VOŠ

budova E, kabinet zahradnic

Ing. Petra Křížová

315 636 215

učitelka SŠ, třídní učitelka 2.A

budova A, 210

Mgr. Hana Kušinová

315 636 224

učitelka SŠ a VOŠ, koordinátorka zahraniční spolupráce

budova A, 210

Mgr. Luboš Ondráček

315 636 227

učitel SŠ

budova B, 13

Kateřina Marjánková, DiS.

315 636 222

učitelka SŠ

budova A, 305

Ing. Martin Nezbeda

315 636 222

 učitel VOŠ a SŠ

budova A, 305

Ing. Pavel Plicka

315 636 215

učitel SŠ

budova A, 210

Ing. Ivana Řeháková

315 636 236

učitelka VOŠ, vedoucí studijních skupin 4.DVOŠ

budova C, 46

Ing. Hana Řehořová

315 636 236

učitelka SŠ

budova C, 46

Mgr. Jitka Stiborová

315 636 223

učitelka SŠ, třídní učitelka 4.A

budova A, 307

Ing. Ludmila Svobodová

315 636 218

učitelka SŠ

budova A, 110

Ing. Miluše Šebestíková

315 636 226

učitelka SŠ a VOŠ, třídní učitelka 1.A

budova B, 121

Ing. Jiřina Štamberková

315 636 218

učitelka VOŠ

budova A, 110

Mgr. Romana Štěpánková

315 636 223

učitelka SŠ

budova A, 307

Mgr. Jan Tesař

315 636 445

učitel VOŠ a SŠ, třídní učitel 1.B

budova B, kabinet u auly

Bc. Otilie Třísková
315 636 222
učitelka SŠ
budova A, 305
Ing. Klára Franc Vavříková
315 636 226
učitelka SŠ a VOŠ
budova B, 121

Externí učitelé


Jméno

e-mail

Telefon

Profilace

Pracovna

David Hora, DiS.

315 636 240

externí učitel VOŠ

budova C, 24

Ing. Jitka Hrubá

externí učitelka VOŠ

Ing. arch. Vít Rýpar

externí učitel VOŠ

Ing. Jana Stejskalová

315 636 236
externí učitelka VOŠ
budova C, 46

Mgr. Jana Tylová

315 636 223

externí učitelka VOŠ


Zpět na kontakty