Spolupráce studentů vyšší odborné školy ČZA Mělník s neratovickou farností

V kategorii: Aktuálně, Stalo se by Ladislav Pytloun

V úterý 28. ledna 2020 proběhla v učebně VOŠ prezentace ideových návrhů prostor kolem nového kostela v Neratovicích, jehož vybudování se připravuje. Studentky 4. ročníku dálkové formy VOŠ ČZA Mělník pod vedením Ing. Ivany Řehákové vypracovaly projekty, které představily páteru Mgr.  Peteru Kováčovi, faráři Římskokatolické farnosti Neratovice.

Právě od pana faráře vzešly loni první impulsy k této spolupráci. V Neratovicích se začal připravovat projekt kostela Nejsvětější Trojice a pastoračního centra Kardinála Josefa Berana. Tato stavba, jejíž návrh vytvořil významný český architekt Zdeněk Fránek, má být situována na parcele, která je dosud zarostlá náletovými dřevinami a plná odpadků. Pro její okolí a nové funkce bylo nutné vytvořit odpočinkové plochy pro návštěvníky, hřiště, cestní síť, parkoviště a samozřejmě i doprovodnou zeleň.

Při tvorbě návrhů studentky vycházely z předpokladu, že stavba bude sloužit také jako komunitní centrum, kde se budou scházet farníci, a že tam vznikne i centrum, jež bude možné využít i jako koncertní, výstavní či přednáškový prostor. Jeho středem se pak stane oválná dvouplášťová budova kostela z hladkého betonu se samostatnou zvonicí o výšce 22 m. Tato stavba má navíc potenciál stát se významnou památkou moderní sakrální architektury.

Jeden ze studentských návrhů byl komponován jako příměr lodi plující oceánem, kde plavidlo představuje kostel a zvlněnou vodu cesty, bylinné louky, záhony se šustícími travinami či terénní vlna, na níž je budova usazena. Celá myšlenka přitom vychází z novozákonního motivu bárky, v níž se plaví apoštolové v bouři. Ale její inspirací může být i příběh o potopě světa, kde kostel, připomínající archu, je místem záchrany světa v rozbouřených vlnách.

Po skončení prezentace pan farář velmi zaujatě debatoval se studentkami nad prezentovanými návrhy. Jako přínosné hodnotil barevné vyznění dřevin, které jsou v harmonickém souladu s budovou kostela, a také fakt, že ve všech návrzích byla vystižena atmosféra prostoru i aktivit, které se mají v dané lokalitě odehrávat.

Tyto ideové studie se stanou východiskem a inspirací výsledného projektu uspořádání venkovních prostor pastoračního centra. Ostatní studenti i širší veřejnost se s nimi mohou seznámit například při výstavě studentských projektů VOŠ, která se uskuteční 22. – 24. dubna 2020 v areálu ČZA Mělník.