Přijímací řízení VOŠ ČZA Mělník – I. kolo – výsledky

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

Níže naleznete výsledky přijímacího řízení do denní a dálkové formy vyšší odborné školy ČZA Mělník pro 1. ročník školního roku 2021 – 2022.

Všem přijatým uchazečům srdečně blahopřejeme!!!

Všichni přijatí studenti jsou povinni do 9. července 2021 zaplatit školné za zimní období 1. ročníku ve výši 2000,- Kč. Školné je třeba uhradit na číslo účtu školy 802308824/0600. Jako variabilní symbol bude uvedeno rodné číslo přijatého studenta a do poznámky se napíše jeho jméno a příjmení.

Pro všechny přijaté studenty pořádá vedení školy ve čtvrtek 24. června 2021 v 15.00 hodin online organizační schůzku. Odkaz na schůzku najdete zde: https://bit.ly/3fPeqRA

Výsledky přijímacího řízení, denní forma: zde

Výsledky přijímacího řízení, dálková forma: zde