Zrušení výuky na středních školách ČR od 11. 3. 2020

V kategorii: Aktuálně, Koronavirová krize by Jan Tesař

Vzhledem k rozhodnutí vlády ČR ze dne 10. března 2020 o preventivních opatřeních v souvislosti se šířící se nákazou nového koronaviru se zakazuje přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vyšších odborných školách a školních zařízeních. Toto rozhodnutí platí na dobu neurčitou.

Výuka ve škole a v praktickém výcviku končí dnes 10. března 2020 ve 14.15 hodin po sedmé vyučovací hodině, domov mládeže je otevřen (po dohodě s ubytovanými) nejpozději do středy 11. března 2020 (9.00 hodin).

Do odvolání je uzavřena i školní jídelna. Služba ve škole je v pracovní dny od 8.00 do 13.00 hod.

Vedení školy žádá všechny žáky a studenty o shovívavost, klidný a zodpovědný přístup a průběžné sledování informací o této situaci (vč. společných e-mailových adres tříd a webových stránek školy).

PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D. v.r.

zástupce ředitelky