Proměny mexické přírody a krajiny

V kategorii: Stalo se by Anna Richterová

Přednáška PhDr. Ladislava Pytlouna, zastupce ředitelky ČZA Mělník, nám přiblížila mexickou krajinu.

Mexiko je stát různorodých přírodních zvláštností. Procestujeme ho napříč od severní sádrovcové pouště v Cuatrocienegas až po tropické deštné lesy Selva Lacandona na jihu, od horských pásem s činnými sopkami a jehličnatými lesy po pobřeží Yucatanu. Zmíněny budou přitom charakteristické druhy živočichů a rostlin, představen bude např. i unikátní tisovec ze Santa Marie el Tule, anebo kaňon, jemuž se přezdívá Údolí bílých starců podle výskytu typických sloupovitých kaktusů Cephalocereus sinilis. Autor přednášky působí ve vedení na ČZA Mělník a jako učitel všeobecně vzdělávacích předmětů, tuto školu rovněž absolvoval. Při svých cestách do Mexika si všímá především památek předkolumbovských kultur a velmi rozmanitého bohatství tamní přírody.

Zde se můžete podívat na záznam z této přednášky.

ODKAZ NA PŘEDNÁŠKU