Naši žáci uspěli v řezu ovocných dřevin

V kategorii: Stalo se by ČZA Mělník

Výrazného úspěchu dosáhli žáci ČZA Mělník v soutěži v řezu ovocných dřevin O zlaté nůžky BAHCO a Zlatý očkovák KDS. První místo obsadili nejen v kategorii družstev, ale i jednotlivců. Soutěž se konala 4. dubna 2019 v broskvoňovém sadu na Školním statku Mělník.

Tato soutěž vznikla již před osmnácti lety s cílem poměřit dovednosti zkušených ovocnářů při jarním řezu ovocných stromů. Vedle profesionálních zahradníků se již třetím rokem tohoto klání účastní v samostatných kategoriích i budoucí ovocnáři – žáci a studenti zahradnických škol. Letos se do akce zapojilo šest profesionálních závodníků a čtyřicet jedna soutěžících z devíti zahradnických škol, kteří utvořili celkem třináct družstev.

V kategorii jednotlivců – žáků a studentů – se ve velké konkurenci umístil Jan Mašek z ČZA Mělník na vynikajícím prvním místě, druhé místo obsadila  Adina Němcová ze Střední školy zahradnické z Děčína-Libverdy a třetí Samuel Opočenský také z naší mělnické školy.

 

Úspěch našich mladých zahradníků byl znásoben i drtivým vítězstvím v kategorii družstev, kde trojice ve složení Jan Mašek, Tomáš Kremláček a Samuel Opočenský obsadila také první příčku. Druhé místo v této kategorii získali žáci ze Střední vinařské školy ve Valticích a třetí žáci ze Střední odborné školy v pražském Jarově.

Samotným závodům, které organizačně zajišťovala Česká zahradnická akademie Mělník ve spolupráci s firmami BAHCO a KDS, předcházela dvouhodinová instruktáž, kde odborný garant soutěže doc. Ing. Josef Sus, CSc. z České zemědělské univerzity v Praze a Ing. Pavel Komárek ze Školního statku Mělník seznámili podrobně všechny účastníky s dlouhým a krátkým řezem ovocných dřevin.

Po obědě pak následovala vlastní soutěž, při níž každý závodník musel ve vymezeném čase deseti minut provést řez jednoho vzrostlého stromu broskvoně. Porotci přitom hodnotili nejen rychlost práce, ale také její kvalitu a styl řezu.

Hlavní cenou soutěže se staly skutečně pozlacené zahradnické nůžky od firmy BAHCO a také pozlacený očkovací nůž, který dodala firma KDS.

Potěšitelné je, že tento ročník proběhl v pěkném jarním počasí, navíc v přátelské tvůrčí atmosféře, a že se jej zúčastnilo velké množství nadějných mladých zahradníků z celé České republiky, kteří jsou příslibem pro další rozvoj tohoto krásného oboru.