Dopis od Santy Clause

V kategorii: Stalo se by Ladislav Pytloun

V prosinci 2021 při hodině angličtiny studenti 1.A a 1.B napsali dopisy Santu Clausovi, kde uvedli, jaké mají zájmy a co rádi dělají. Tyto listy pak byly poslány vyučující angličtiny na kanadskou adresu Santy Clause až na samotný severní pól.

Hned na začátku ledna z Kanady přišla do Mělníka odpověď od Santy Clause v podobě velkého barevného listu s textem, kde Santa popřál všem žákům krásné Vánoce a doporučil jim, aby pečovali jeden o druhého, aby měli dobrou náladu a také aby se stále učili, byli zvídaví a objevovali nové věci.

Tento dopis je pro všechny velikým překvapením a samozřejmě poslouží jako výuková pomůcka v hodinách angličtiny. A navíc je důkazem, že Santa Claus učitě existuje 🙂