Projekt „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje“

V kategorii: Projekty by Anna Richterová

Naše škola se zapojila do projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje.

 

 

 

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla vyhlášena výzva č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II. Na základě této výzvy a podpory Středočeského kraje byl zpracován a podán projekt Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 (dále jen IKAP II). Jedná se o tříletý projekt, realizace je 1. 7. 2020 – 30. 6. 2023. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 319 073 468,14 Kč.

Podpořené aktivity na naší škole:

  • Zapojení odborníků  z praxe do výuky SŠ a VOŠ
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Stáže pedagogů SŠ a VOŠ  u zaměstnavatelů
    Jako partner Středočeského kraje v tomto projektu  zmodernizujeme  vybavení školy  digitálními technologiemi (pc sestavy, notebooky, interaktivní tabule apod.). Dále nám finanční prostředky projektu pomohou při  pořízení moderního vybavení dílny pro odborný výcvik a v neposlední řadě budeme pořizovat nástroje pro kreativní výuku studentů.