GARDEN TIPS – zahradnictví jako praxe, inspirace, profese

V kategorii: Projekty by ČZA Mělník

Název projektu: „GARDEN TIPS – zahradnictví jako praxe, inspirace, profese“
Číslo projektu: 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016363
Projekt v rámci programu Erasmus+ KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců – Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání
Realizační období:  31. 12. 2021 – 30. 6. 2023

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie.

Realizace projektu:

KDO? CO?
Dvoutýdenní stáže v Rakousku a na Slovensku oboru zahradnictví, floristika a sadovnictví, vinohradnictví a vinařství pro žáky 2. a 3. ročníku střední školy, žáky 2. ročníku tříletého učebního oboru a studenty vyšší školy. Mobilita stínování v rakouské škole pro učitele ČZA Mělník. Stáž v ČZA Mělník pro pozvané experty ze Slovenska a z Rakouska.

PROČ?                           
Očekávané cíle, výsledky:                                  

 • realizace kvalitních stáží v podmínkách zahraničních škol a firem
 • zdokonalení odborných, jazykových, kulturních a sociálních kompetencí účastníků stáží
 • Europass Mobility, certifikát
 • prezentace, odborné slovníčky, fotodokumentace
 • uplatnění získaných zkušeností v dalším studiu a v budoucím zaměstnání
 • inspirace a využití inovativních metod výuky
 • posílení environmentálního vzdělávání
 • rozšíření a zkvalitnění mezinárodní spolupráce

KDE?
Do projektu  jsou zapojeni kromě ČZA Mělník tři zahraniční partneři:

Bildungszentrum Gartenbau Langenlois, Rakousko https://lfs-langenlois.ac.at/
Stredná odborná škola Pruské, Slovensko          http://www.sospruske.sk/
firma Vínko Klimko, Slovensko                    http://vinkoklimko.sk/

Partnerské školy organizují stáže ve spolupráci s odbornými firmami. Organizace zapojené v projektu mají dlouholeté zkušenosti v oblasti mezinárodní spolupráce.

JAK?
Výběrové řízení: přihláška CV, motivační dopis, interview, formulář účastníka

Před výjezdem: odborná, jazyková a kulturní příprava, zpracování CV, motivačního dopisu, zpracování smluv a dalších dokumentů, cestovní pojištění (jediná finanční spoluúčast žáka, ostatní – cestovní a pobytové náklady hrazeny z grantu EU)

Při stáži žáků: doprovodná osoba (učitel ČZA) – první 4 dny stáže, mentor v přijímající organizaci, praxe + doprovodný program (exkurze, kulturní a přírodní památky…)

Po stáži: Europass, certifikace, zpráva účastníka, prezentace, kompletace fotoslovníku, šíření výsledků

KDY?
Projektové aktivity jsou plánovány na období od 31. 12. 2021 do 30. 6. 2023.

Dvoutýdenní odborné stáže proběhly s ohledem na klimatické podmínky a specifika oboru zahradnictví ve dvou cyklech:

 1. cyklus: jaro a léto 2022 (tři čtyřčlenné skupiny v Rakousku AT1, AT2, AT3, čtyři účastníci na Slovensku SK1)
 2. cyklus: jaro 2023 (SK2  – 2 žáci 2. ročníku střední školy – stáž v oboru floristika, 2 učni – stáž v oboru zahradnictví), AT4, AT5 – dvě čtyřčlenné skupiny žáků 2. a 3. ročníku střední školy)

Projekt reagoval na aktuální potřeby školy, posílil vztahy s podnikovou sférou, podpořil profesní rozvoj žáků a učitelů včetně umožnění přístupu k metodám a postupům používaným v zahraničí.  Do profilu učitele a žáka patří také environmentální odpovědnost, osobní rozvoj, komunikační dovednosti a další klíčové kompetence, které je třeba posilovat.  Je nezbytné inovovat vzdělávací programy a vyučovací metody a získat další uchazeče o studium zahradnického oboru.

Projekt se zaměřil na zdokonalení odborných a klíčových kompetencí žáků v rámci vyučovaných specializací s důrazem na dodržování zásad ochrany životního prostředí.  Umožnil využití zkušeností renomované rakouské zahradnické školy při inovaci metod výuky, tvorbě učebních pomůcek pro potřeby výuky odborných předmětů a angličtiny a při plánovaných změnách ve školním vzdělávacím programu Zahradnictví s cílem posílit environmentální vzdělávání.

Učitelé po návratu ze stáže sdíleli výsledky stínování se svými kolegy při aktualizaci obsahu a metodiky výuky a při změnách ve školním vzdělávacím plánu v oblasti environmentálního vzdělávání.

Fotoslovník a prezentace vytvořené účastníky jsou využívány při výuce, při přípravě na zahraniční stáže i při sdílení výsledků mobilit v rámci dnů otevřených dveří, při arboristické konferenci a během dalších akcí školy.

Přehled realizovaných/plánovaných mobilit (země, termín, zaměření stáže, počet účastníků):

Žáci:
Slovensko        (SK1)    5.6. – 18. 6. 2022 – floristika – 2 žákyně 2. a 3. ročníku střední školy, zahradnictví – 2 žákyně 2. ročníku učňovského oboru
Rakousko        (AT1)   22.5. – 4. 6. 2022 – zahradnictví – 4 žáci 2. ročníku střední školy
Rakousko        (AT2)   17.7. – 30. 7. 2022 – zahradnictví – 4 žáci 2. a 3. ročníku střední školy
Rakousko        (AT3)   21.8. – 3. 9. 2022 – zahradnictví, sadovnictví –  2 studenti a 2 čerství absolventi vyšší školy
Slovensko        (SK2)    19.3. – 1. 4. 2023 – floristika – 2 žákyně 2. a 3. ročníku střední školy, zahradnictví – 2 žákyně 2. ročníku učňovského oboru
Rakousko        (AT4)  16.4. – 29. 4.2023 – zahradnictví – 4 žáci 2. a 3. ročníku střední školy
Rakousko        (AT5)   7.5. – 20. 5. 2023 – zahradnictví – 4 žáci 2. ročníku střední školy

Doprovodné osoby:
Učitelé ČZA doprovázejí skupiny žáků střední školy na stáž 3 – 4 dny na začátku pobytu.

Učitelé – profesní rozvoj – stínování:
Rakousko  –  9. – 13. 10.2022 –  květinářství, sadovnictví, praxe – 2 účastníci
Rakousko – 5. – 9. 3. 2023 – floristika, ovocnictví a vinohradnictví, praxe – 2 účastníci

Pozvaní experti  – stáž v ČZA Mělník:

 • Firma Vínko Klimko (SK) – 8. 5. – 11. 5. 2022, stáž slovenského vinaře, v rámci stáže přednáška Slovenské a evropské vinařství
 • LFS Langenlois (AT) – duben 2023, stáž rakouského učitele, v rámci stáže přednáška Peat substitute substances (Náhrady rašeliny)

Prezentace (autory prezentací jsou účastníci odborných stáží):

AT1 Rakousko 2022
AT2 Rakousko 2022
AT3 Rakousko 2022
AT4 Rakousko 2023
AT5 Rakousko 2023
Slovensko 2022 – floristika
Slovensko 2022 – zahradnictví
Slovensko 2023 – floristika
Slovensko 2023 – zahradnictví
Slovenské a evropské vinařství – přednáška
Rakousko Stínování 2022
Rakousko Stínování 2023
Fotoslovník