Erasmus +: Projekt Komunikujme

V kategorii: Projekty by ČZA Mělník

Projekt „Komunikujme – stínování a jazykové kurzy pro pracovníky České zahradnické akademie Mělník“
  • v rámci programu ERASMUS+, Mobilita jednotlivců, Školní vzdělávání
  • 2015-1-CZ01- KA101-013153 „Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.“
  • Realizace projektu ERA+ Komunikujme

Tématem projektu je zdokonalení komunikace jako způsobu dorozumívání a vzájemné výměny informací. Projekt reaguje na požadavky zkvalitňování poskytovaného vzdělávání, na nutnost modernizace výuky, na potřebu zdokonalování znalostí a dovedností učitelů a žáků a nezbytné evropské dimenze vzdělávání. Obsahuje aktivity a stáže, které souvisejí s různými formami komunikace, jejichž zlepšení přispěje ke kvalitě vzdělání a výchovy.

Hlavní cíle projektu jsou: zkvalitnit výchovně-vzdělávací proces zejména v oblasti jazykového vzdělávání, ICT a výchovy, posílit evropský rozměr vzdělávání a výchovy prostřednictvím mezinárodních mobilit v zahraničních institucích, umožnit účastníkům mobilit a jejich kolegům přístup k metodám a postupům, výměnu zkušeností při vzdělávání a výchově mládeže a zajistit kvalitu stáže a transparentnost v oblasti kvalifikací využitím národních a evropských nástrojů, jako například „Společný evropský referenční rámec: učení, vyučování, hodnocení“ a Europass Mobility.

Mobility budou realizovány ve dvoutýdenních metodických jazykových kurzech a pětidenních stážích zaměřených na stínování v partnerské škole v Rakousku. Cílovou skupinu pro kurzy tvoří kvalifikovaní učitelé cizích jazyků na střední škole. Z celkového počtu 5 dvoutýdenních kurzů jsou tři určeny pro učitele angličtiny, jeden pro učitele němčiny a jeden pro vyučující francouzštiny. Jedná se o kurzy na Maltě, ve Spojeném království, v Německu a ve Francii vyjedou účastníci.

Stáže v aktivitě stínování zajistí renomovaná rakouská zahradnická škola Bildungszentrum Gartenbau Langenlois ve dvou bězích – na jaře 2016 a na podzim 2016. Se školou spolupracujeme řadu let, především v oblasti studentských praxí. Plánované stínování bude novým prvkem naší spolupráce.Při stínování budou pracovníci školy studovat metody a postupy a vyměňovat si zkušenosti s kolegy, kteří v rakouské škole zajišťují výuku angličtiny, výchovné poradenství, třídnictví, chod internátu a provoz IT na škole.

Projektový tým bude realizuje projekt na základě harmonogramu aktivit, které zahrnují výběr účastníků, smluvní zabezpečení, jazykovou, odbornou, kulturní a pedagogickou přípravu účastníků na stáž, praktickou podporu účastníkům, přípravu vlastních stáží, jejich realizaci, hodnocení a uznávání výsledků, používání evropských nástrojů, komunikace s partnery, šíření výsledků a formy monitoringu. K šíření výsledků projektu budeme využívat informace o projektu jako celku i výsledky konkrétních stáží a produkty vytvořené účastníky – zejména prezentace o jednotlivých mobilitách. Zdokonalení v různých formách komunikace, zlepšení odborných a jazykových kompetencí, pedagogických a ICT dovedností a sdílení zkušeností ze stáží s ostatními pracovníky přispěje ke zkvalitnění vzdělávání a výchovy žáků, posílí motivaci k celoživotnímu vzdělávání a umožní zapojení všech zúčastněných do dalších forem mezinárodní spolupráce.

Přehled mobilit:

STÍNOVÁNÍ

V projektu bylo realizováno 7 mobilit v aktivitě Stínování.

 

Rakousko 1

  1. – 29. 4. 2016

Přijímající organizace: LFS Langenlois

Účastníci a zaměření mobility:

Mgr. Eva Černá – učitelka angličtiny a tělesné výchovy, „Angličtina“

Jan Kára –  správce ICT, nepedagogický pracovník, „IT“

Ing. Radka Pšeničková, MBA – učitelka floristiky, třídní učitelka, „Třídní“ 

 

Rakousko 2

  1. – 30. 9. 2016

Přijímající organizace: LFS Langenlois

Účastníci a zaměření mobility:

Mgr. Ivana Konvalinková – výchovná poradkyně, učitelka angličtiny, „Poradenství“

Mgr. Hana Kušinová –  referentka zahraniční spolupráce, učitelka angličtiny – stáž „Angličtina“

Ing. Anna Richterová – ředitelka školy, vedoucí domova mládeže, „Internát“

Ing. Ludmila Svobodová – vyučující chemie, vinohradnictví, třídní učitelka, „Třídní“

 

KURZY

 

V projektu bylo realizováno 5 mobilit v aktivitě Kurzy.

 

Francie 26.6. – 9.7. 2016

Mgr. Jitka Stiborová

Přijímající organizace: Centre Internationale Antibes

Kombinovaný kurz všeobecné francouzštiny a individuální výuky profesního jazyka

 

UK – Skotsko 10. 7. – 23. 7. 2016

Mgr. Eva Černá

Přijímající organizace: Edinburgh School of English

Metodický kurz Teacher Training Course Active Methodology

 

Německo  31. 7. – 13. 8. 2016

Mgr. Zdeněk Bažant

Přijímající organizace: HORIZONTE, Regensburg, Institut für Sprache, Kommunikation und Kultur

Metodický kurz německého jazyka – Refresher Course for Teachers of German Methodology and Language

 

Malta 15. – 29. 10. 2016

Mgr. Ivana Konvalinková

Přijímající organizace: ETI Executive Training Institute Malta, St. Julians

Metodický kurz angličtiny  Methodology Revisited, Revised and Re-Energized

 

Malta 15. – 29. 10. 2016

Mgr. Hana Kušinová

Přijímající organizace: ETI Executive Training Institute Malta, St. Julians

Metodický kurz angličtiny  Methodology Revisited, Revised and Re-Energized

 

Prezentace (autory prezentací jsou účastníci mobilit v aktivitě Kurzy a Stínování):