Erasmus +: Projekt GREEN TOUR

V kategorii: Projekty by ČZA Mělník

Projekt „GREEN TOUR – stáže studentů a učitelů zahradnictví v evropských školách a firmách“

Projekt „GREEN TOUR – stáže studentů a učitelů zahradnictví v evropských školách a firmách“ reaguje na potřeby zkvalitnění a internacionalizace odborného vzdělávání, propojení teorie s praxí, posílení vztahu mezi školou a podnikovou sférou a podpory profesního rozvoje pracovníků školy.

Projekt má několik hlavních cílů: prostřednictvím mezinárodních mobilit v partnerských organizacích (zahradnických školách a sadovnických, vinařských a floristických firmách) zkvalitnit vzdělávání v oboru zahradnictví, zejména v oblasti praktického vzdělávání a přípravy, posílit evropský rozměr odborné přípravy, umožnit účastníkům mobilit přístup k metodám a postupům používaným v zahraničních institucích, zajistit kvalitu stáže a transparentnost v oblasti kvalifikací využitím evropských nástrojů ECVET a Europass, podpořit motivaci k celoživotnímu učení, zvýšit atraktivitu odborného vzdělávání v oblasti zahradnictví a přispět ke konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti účastníků na trhu práce.

Kromě vysílající organizace je do projektu zapojeno pět partnerů: čtyři členové evropské sítě FLORNET – AOC de Groene Welle Zwolle, Nizozemí, Bildungszentrum Gartenbau Langenlois, Rakousko, Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola es Szakiskola, Budapešť, Maďarsko, Stredná odborná škola Pruské, Slovensko a Berufliche Schulen Kitzingen-Ochsenfurt, Německo. Všechny partnerské organizace mají dlouholeté zkušenosti s projekty mezinárodní spolupráce.

Dvoutýdenní odborné stáže proběhnou s ohledem na klimatické podmínky a specifika oboru zahradnictví ve třech cyklech – jaro 2017, léto a podzim 2017 a jaro 2018.

Rakouská škola připraví praxi v podmínkách školního zahradnictví. Praxi absolvují postupně tři (čtyři) čtyřčlenné skupiny žáků. Nizozemský partner zorganizuje stáž pro čtyři studenty oboru floristika a sadovnictví. S podmínkami floristické prodejny se budou seznamovat dva žáci v Maďarsku a čtyři (pět) na Slovensku. Slovenský partner navíc zorganizuje stáž v oboru praktický zahradník pro čtyři žáky učebního oboru. Německá škola připraví stáž v oboru zahradnictví a vinohradnictví pro čtyři studenty. Na stážích pro neplnoleté účastníky budou po část pobytu v zahraniční přítomny doprovodné osoby. Přijímající organizace spolu s odbornými firmami vytvoří podmínky kvalitních stáží, které odpovídají potřebám účastníků i potřebám současného praktického zahradnického vzdělávání.

Dalším cílem projektu je rozšíření klíčových a odborných kompetencí účastníků, ověření a zdokonalení praktických dovedností žáků v autentických podmínkách zahraničních firem s možností srovnání s českými podniky. Přidanou hodnotou projektu a posílením kvality stáží je využití prvků ECVET. Při všech stážích budou žáci hodnoceni na základě úkolů a kritérií definovaných v jednotkách výsledků učení, které budou využity vysílající organizací a partnery i po skončení projektu.

Vyučujícím odborných předmětů zahradnictví, květinářství, floristiky, sadovnictví, ovocnictví, vinohradnictví a vinařství nabízí projekt pětidenní možnost stínování ve školách a firmách v Rakousku a Německu. Všem účastníkům umožní zlepšení odborných kompetencí, dovedností v užívání moderních informačních technologií, jazykových, osobnostních, sociálních a kulturních kompetencí. Absolventi stáží obdrží certifikát a dokument Europass-Mobility. Využití získaných zkušeností v praxi zvýší motivaci žáků k dalšímu vzdělávání, zlepší konkurenceschopnost a možnost uplatnění v zahradnických oborech v českých a evropských podmínkách. Učitelé zvýší své odborné kompetence, získají nové didaktické a metodické znalosti, posílí se jejich motivace k celoživotnímu učení. Prezentace, fotodokumentace, tematické slovníky a další výsledky projektu budou využívány při šíření informací o projektu a k propagaci zahradnického vzdělávání. Zkušenosti z realizace projektu a z používání nástroje ECVET využije vysílající organizace ke zkvalitnění odborné přípravy studentů a při organizaci recipročních mobilit pro studenty a učitele z partnerských škol a v dalších formách mezinárodní spolupráce..a v dalších formách mezinárodní spolupráce.

Přehled realizovaných mobilit (země, termín, zaměření stáže, počet účastníků):

Slovensko  26.3. – 8.4. 2017 floristika – 3, zahradnictví – 2
Nizozemí  2.4. – 15.4. 2017 floristika – 2, sadovnictví – 2
Rakousko 18.4. – 1.5. 2017 zahradnictví – 4
Rakousko 14.5.  – 27.5. 2017 zahradnictví – 4
Německo  9.7. – 22.7. 2017 zahradnictví – 2, vinohradnictví – 2
Rakousko  10.9. – 23.9. 2017 zahradnictví, sadovnictví – 4
Maďarsko 11.3. – 24.3.2018 floristika – 2
Slovensko 11.3. – 24.3.2018 floristika – 3, zahradnictví – 2
Rakousko 11.3. – 24.3.2018 zahradnictví – 4

Učitelé – doprovodné osoby:

9 doprovodných osob při cestě žáků na stáž, 3 – 4 dny na začátku pobytu

Učitelé – mobilita profesní rozvoj – stínování:

Rakousko  18.4. – 22. 4. 2017  květinářství – 1, floristika – 1
Německo 23.10. – 27.10. 2017 vinohradnictví, vinařství – 1, ovocnictví – 1
Rakousko 18. 3. – 22. 3. 2018 sadovnictví – 2, zahraniční spolupráce – 1

Prezentace (autory prezentací jsou účastníci odborných stáží):