Škola, na které můžeš vyrůst – Česká zahradnická akademie s novou tváří

V kategorii: Novinky by Anna Richterová

V průběhu měsíce listopadu zavádí Česká zahradnická akademie Mělník novou vizuální podobu svých materiálů, jak je mj. patrné i z těchto nových webových stránek.

Nový vizuál školy představuje vyvrcholení naší více než půlroční aktivní spolupráce se společností Než zazvoní, pod jejíž taktovkou byly všechny hlavní kroky v tomto ohledu podnikány. Měníme tak nejen webové stránky školy, ale přicházíme i s novým logem, s novými propagačními letáky, plakáty či dalšími reklamními předměty včetně triček pro studenty i pedagogy. Spolu s tím se vzájemně slaďuje a postupně mění i veškerá grafická stránka ostatních materiálů, s nimiž se škola prezentuje na veřejnosti (od propagačního videa až po hlavičkové papíry, od jednotné vizuální koncepce orientačních směrovek v areálu školy po nové bannery a rollupy).

Nejde přitom jen o vnější, pouze formální úpravu, ale celistvou, vnitřně provázanou a dlouhodobě připravovanou změnu, která se stala logickým důsledkem koncepčních proměn školy uplynulých několika let. Její součástí je tak budování nové komunikační strategie školy. Ta zahrnuje široké pole témat – od zmíněné úpravy vizuálu až po vznik nového sloganu, od efektivní organizace dnů otevřených dveří a dalších propagačních akcí až po aktivní a cílené využívání moderních sociálních sítí.

Hlásíme se tak touto novou tváří k těm výzvám, které přináší naše současná doba, a přitom se snažíme čerpat z bohaté dlouholeté tradice, kterou aktivně budovaly generace předchozích pracovníků a studentů této školy.