Zájemci o studium na VOŠ

V kategorii: Koronavirová krize by Anna Richterová

Jak bude probíhat přijímací řízení na VOŠ?

Přihlášky na denní i dálkovou formu studia posílejte pro první kolo do 30.5. 2020.
Bude vyhlášeno i další kolo, které bude trvat do konce září. Takže času k rozhodování máte dost.

 

Jsou nějaké změny ve formě přijímacího pohovoru?

Ano. Přijímací zkouška neproběhne formou motivačního pohovoru (osobní setkání), ale posouzením motivačního dopisu, který zašlete e-mailem nejpozději do 19. června na adresu pytloun@zas-me.cz. Stejný způsob zpracování a vyhodnocení motivačního dopisu bude probíhat i v pozdějších kolech přijímacího řízení bez ohledu na okolnosti.

Motivační formulář si stáhněte zde.