Pro studenty VOŠ

V kategorii: Koronavirová krize by Anna Richterová

Kdy proběhnou absolutoria na VOŠ?

Vše závisí na plánu Vlády ČR.  Zatím počítáme s termínem podle plánu, tedy 15. až 17. června 2020. 

Co když školy otevřeny do konce června  nebudou?

Podle plánu Vlády ČR budou moci být za určitých  bezpečnostních opatření budou moci  studenti posledních ročníků ve škole být a to  z důvodu přípravy na závěrečné zkoušky od 11.5. 2020.  Náš plán je následující. Studenti 3. ročníku denní VOŠ budou moci být přítomni  ve škole na konzultacích ve dnech 11. a 18. 5. 2020. Studenti 4. ročníku dálkové VOŠ budou moci osobně konzultovat se svými profesory 12.5. 2020, a to po vzájemné dohodě s konkrétním pedagogem. Konzultace z anglického jazyka proběhne dálkovou formou, opět po dohodě s Mgr. Kušinovou.

Kdy je termín uzavření známek?

Absolutoria můžete konat po uzavření klasifikace za 4. ročník. Termín uzavření klasifikace za zimní období je do 12.5. 2020, veškeré klasifikace za letní období do 5.6.2020. Opět konzultujte vše se svými pedagogy.  Kvůli uzavření známek do školy jet nemusíte. Známky budou do indexu a zkušební zprávy zapsány v den konání absolutoria.

Kdy je termín pro odevzdání absolventské práce?

Absolventku odevzdejte do 13.5. 2020. V odůvodněných případech je možné posunout odevzdání o týden. Toto je nutné ale oznámit p. Pytlounovi.

Bude letos tradiční  výstava projekčních prací 3. a 4.ročníků VOŠ ?

Tato výstava v dubnovém termínu určitě neproběhne.  V současné době diskutujeme o možnostech jak tuto akci zařadit například na začátek nového školního roku nebo uspořádat výstavu on – line.

Do kterého data je nutné uzavřít veškerou klasifikaci za letní výukové období tohoto školního roku v nižších ročnících VOŠ?

Studenti denní i dálkové formy mají zkouškové období prodloužené jednotně do pondělí 31. srpna 2020. Klasifikace jim bude zapsána do indexu a zkušební zprávy, až se dostaví v září k zápisu do vyššího ročníku.

Pokud máte další dotazy pište na e-mail  pytloun@zas-me.cz.