Odpovídáme na dotazy studentů

V kategorii: Koronavirová krize by Anna Richterová

Děkujeme všem, kteří odpověděli na náš dotazník a také jsme rádi, když se ptáte.  Zde jsou odpovědi, na některé dotazy.

Tyto stránky pravidelně aktualizujeme, sledujte je průběžně.

Aktuální informace z MŠMT ZDE

Vyhláška o hodnocení žáků za 2. pololetí vydaná MŠMT 27.4.2020 ZDE

Kdy se budeme moci vrátit do školy?

Pokud bude návrat do škol běžet  podle plánu Vády ČR, pak se do školy na  klasickou teoretickou výuku  naši studenti nevrátí. Pouze poslední ročníky budou mít možnost v konkrétních termínech přijet do školy a projít přípravou ke zkouškám z odborných předmětů. Pro všechny ostatní studenty bude od června umožněna pouze praktické výuka ve škole. Výuka teoretických předmětů bude probíhat stejnou formou jako dosud – na dálku.

Jak to bude s letní (prázdninovou) praxí?

Prázdninové praxe 1. a 2. ročníků budou probíhat tak, jak byly naplánovány. Individuální praxe 3. ročníků budou realizovány podle toho, zda jednotlivé firmy naše studenty přijmou. Pokud vás firma odmítne, pak bude praxe probíhat na školním statku. O změnách a termínech vás bude informovat p. Plicková.

Měl jsem vycestovat na  individuální zahraniční praxi do Rakouska. Budu si muset tuto praxi nahradit a jak?

O možnostech náhrady individuálních praxí, ať už měly proběhnou v zahraničí nebo v ČR kontaktujte p. Plickovou (plickova@zas-me.cz), se kterou se se individuálně domluvíte. Náhrady však budou moci probíhat až od června.  Jako jedna z variant náhrady připadá v úvahu  vaše účast na brigádě v zahradnickém nebo zemědělském provozu. Můžete brigádničit  třeba na chmelnici – nabídka ZDE.  Vaši plánovanou zahraniční praxi bychom rádi přesunuli do následujícího ročníku. To však záleží na podmínkách projektu ERASMUS.

Jak bude nahrazena učební praxe?

Podle plánu Vlády ČR bude moci probíhat praktická výuka od června.  Pro 1 a 2. ročník maturitního studia budou určeny dny učební praxe (nebude jich mnoho).  Odborný výcvik pro 1. a 2. ročník učebního oboru bude probíhat v měsíci červnu, třídy se budou střídat po týdnu. Účast na této výuce však bude dobrovolná.  Přesto se všechna témata nestihnou odučit.  Neodučená témata budou  upravena a zařazena v následujícím školním roce. Pokud jste  studenti končících ročníků,  pak o učební praxe  přijdete.  U maturity vám ale chybět  nebudou, protože se praktická minima nebudou zkoušet. Praktická maturitní zkouška bude obsahovat  „jen“ obhajobu maturitní práce. U učebního oboru budou témata praktické zkoušky jen ta, která jste si prakticky vyzkoušeli. Ničeho se nebojte.

Jak se doučíme práce, které byly v tématickém plánu na druhé pololetí?

Pokud  jste v posledním ročníku a máte strach, že se některé práce nebudete moci naučit, pak vám můžeme nabídnout uspořádání workshopu během prázdninových měsíců, kdy si budete moci zopakovat nebo naučit to, o co vás koronavirus připravil. Podle předběžného hodnocení vašich odpovědí na dotazník cítíme, že zájem z vaší strany bude. Budeme se tedy věnovat přípravě tohoto workshopu. Proběhne pravděpodobně v měsíci srpnu a bude určen přednostně pro letošní poslední ročníky. Workshop bude zdarma, platit se bude jen ubytování a strava.

Jak to bude s řidičským výcvikem? Kdy si ho budeme moci dodělat?

Jakmile Vláda ČR dovolí provoz autoškol, budeme řešit i jízdy. Ti z vás, kterých se to týká, napište  p. Plickovi e-mail (plicka@zas-me.cz) a domluvte se na  dalším postupu.

Budeme po návratu do školy dopisovat všechny poznávačky?

Návrat do školy bude pro vás jistě náročný a my se budeme snažit vybrat z učiva to nejpodstatnější. Není našim cílem vás „smažit“.  Jsme ale přesvědčeni o tom, že učit se na poznávačky jde z domova poměrně dobře. Takže doporučujeme učit se tak, jakoby jste po návratu měli všechny poznávačky doplnit. Co se nestihne v tomhle školním roce, přesuneme do toho následujícího.

Pokud nemáš splněné všechny poznávačky a jsi v posledním ročníku (třída 4.A) pak tě přezkoušíme na konzultacích, které  proběhnou v květnu. Dobrou zprávou pro tebe je, že ministerstvo školství nám nařídilo, že  všichni žáci posledních ročníků musí uspět. Takže nesplněné poznávačky nemohou být důvodem pro nepřipuštění k maturitě.  Doporučujeme se na doplnění poznávaček dobře připravit a nechat se přezkoušet. Alespoň uvidíš, jak na tom jsi.

Kdy se nám uzavře klasifikace?

Pokud vše poběží podle plánu, klasifikace pro poslední ročníky se bude uzavírat 29.5. 2020, klasifikace pro nižší ročníky pak 19.6. 2020.

Jak se budou předměty hodnotit?  Podle čeho budeme dostávat známky?

Určitě se budou započítávat známky, které jste nasbírali do 11.3. 2020. Hodnocení domácí přípravy bude založeno na zpětné vazbě od jednotlivých učitelů, kdy vám každý napíše co jste dělali dobře, kde je nutné přidat, co je třeba umět apod., Tuto zpětnou vazbu pak  učitel převede podle čtyřech kritérií na jednu známku.  Budeme využívat  tato kritéria, aby hodnocení jednotlivých předmětů bylo jednotné – komunikace s učitelem, dodržování termínů, kvalita odvedené práce a váš posun.  Na vysvědčení pak budete mít výslednou známku, která bude složena ze známek  těchto dvou období, případně přihlédneme ke známce v prvním pololetí. Tak to máme vymyšleno a  souzníme s vyhláškou, kterou ministerstvo školství  vydalo 27.4. 2020. Rozhodně se známkování nebojte. Praxe a odborný výcvik se budou hodnotit známkou, kterou jste měli v prvním pololetí. Tělesná výchova se nebude hodnotit vůbec.

Co když nebudu mít dostatek známek? 

Pokud  nebude možné uzavřít klasifikaci pro nedostatek známek nebo proto, že jsi neodevzdával zadané úkoly ani jsi nekontaktoval svého učitele, aby jsi svoji situaci vysvětlil, pak ti bude klasifikace prodloužena a budeš muset prokázat, že učivo, které se během prvního pololetí probralo zvládáš. Vysvědčení pak obdržíš až po doklasifikování.

Toto neplatí pro žáky posledních ročníků, kteří dle vyhlášky MŠMT budou mít na vysvědčení za druhé pololetí „prospěl“.

Budou mít učni 1. a 2. ročníku ještě odborný výcvik?

Ano, pokud Vláda ČR bude postupovat podle zveřejněného plánu, pak termíny odborného výcviku pro 1.U budou 8. – 12.6. a 22. – 26.6.  Pro třídu 2.U  1. – 5.6 a 15. – 19.6. Účast na tomto výcviku nebude povinná, studenti ale musí uvést čestné prohlášení s důvody, proč se výcviku neúčastní.