Zobrazit

Nabídka individuální návštěvy školy – podzim 2020

V kategorii: Aktuálně, Novinkyby Ladislav Pytloun

Vzhledem k současné mimořádné situaci, kdy je výrazně omezeno i pořádání různých veřejných prezentačních akcí, nabízíme všem uchazečům o studium možnost individuální návštěvy a prohlídky školy. Tato nabídka na prohlídku s podrobným výkladem o studijních možnostech platí během října, listopadu a prosince 2020 vždy v pátek mezi 9.00 – 14.00 hodin. Zájemci o návštěvu, objednejte se proto předem u ředitelky školy Ing. Anny Richterové na telefonním čísle  606 621 262 a domluvte si konkrétní den a přesný čas návštěvy v ČZA Mělník.

Zobrazit

Den otevřených dveří a připomínka 135 let od založení školy

V kategorii: Aktuálně, Novinkyby Ladislav Pytloun

Vedení ČZA Mělník srdečně zve všechny zájemce o studium, absolventy či přátele školy na den otevřených dveří, který se koná v sobotu 3. října 2020. Program: 10.00 hodin v aule – přivítání návštěvníků ředitelkou školy 11.00 hodin na Školním statku Mělník – slavnostní shromáždění spojené s pojmenováním aleje Václava Hurycha (vzpomínka na vynikajícího pedagoga školy proběhne v aleji jinanů dvojlaločných před odvětvím “Zelinářství”; Dobrovského ulice 1777, Mělník) 11.30 hodin – komentovaná procházka parkem Neuberk (areál Školního statku Mělník) A dále – tematické výstavy (zahraniční spolupráce, výuka odborných předmětů, výukové pomůcky, …

Zobrazit

Třetí kolo přijímacího řízení VOŠ – denní forma

V kategorii: Aktuálně, Novinkyby Ladislav Pytloun

Ředitelka České zahradnické akademie Mělník vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení VOŠ do denní formy studia vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba pro 1. ročník školního roku 2020 – 2021. Uchazeči o studium podají na adresu školy řádně vyplněnou přihlášku spolu s motivačním formulářem v průběhu měsíce září 2020. Přihlášky budou přijímány nejpozději do 30.9.2020. Motivační formulář je ke stažení zde.

Zobrazit

Výsledky přijímacího řízení na VOŠ – druhé kolo

V kategorii: Novinkyby Ladislav Pytloun

Výsledky přijímacího řízení do denní a dálkové formy na vyšší odbornou školu do 1. ročníku VOŠ pro školní rok 2020 – 2021 najdete zde: – denní forma – dálková forma Všem přijatým studentům blahopřejeme. Zápis ke studiu do denní formy proběhne v úterý 1. 9. 2020 v 9.00 hodin ve školní aule (budova B, přízemí), zápis ke studiu do dálkové formy se uskuteční v úterý 8. 9. 2020 v 8.00 hodin také v aule.

Zobrazit

Zahájení školního roku 2020-2021

V kategorii: Novinkyby Ladislav Pytloun

Zahájení školního roku proběhne v úterý 1. září jako již tradičně v 8.00 hodin před hlavní budovou České zahradnické akademie Mělník v sadech na Polabí 411. Poté se žáci jednotlivých tříd střední školy přesunou do svých učeben na třídnické hodiny, aby se seznámili s organizací nového školního roku. V případě deště proběhne celé zahájení školního roku přímo v kmenových třídách. Studenti 1. – 3. ročníku denní formy VOŠ mají zápis 1. září 2020 v aule v budově B od 9.00 hodin. Zápis do dálkové formy VOŠ probíhá podle jednotlivých ročníků …

Zobrazit

Platby za ubytování na domově mládeže a za stravování

V kategorii: Koronavirová krize, Novinkyby Anna Richterová

Povinnost odvádět platby za ubytování  na domově mládeže a stravování ve školní jídelně se od 1.4. 2020 pozastavuje a to až do doby, kdy bude škola opět otevřena a studenti se vrátí do lavic. Platba  za ubytování za měsíc březen se snižuje na polovinu obvyklé částky.  Pokud platby na účet školy přesto posíláte a vznikne vám tak přeplatek, bude vám vrácen na váš účet na konci kalendářního roku 2020 nebo při zúčtování na konci studia (poslední ročníky).  

Zobrazit

Den otevřených dveří a předání Ceny ředitelky školy 12. února 2020

V kategorii: Aktuálně, Novinkyby Ladislav Pytloun

Ve středu 12. února 2020 se uskuteční další ze dnů otevřených dveří ČZA Mělník, v rámci nějž se návštěvníci mohou dozvědět mnoho nového o škole i studiu na střední či vyšší odborné škole. V průběhu dne otevřených dveří proběhne slavnostní vyhlášení Ceny ředitelky školy za nejlepší absolventské práce obhájené na vyšší odborné škole v loňském roce. Během shromáždění, které se uskuteční v aule od 11.45 hodin, budou všemi oceněnými laureáty zároveň v patnáctiminutových výstoupeních prezentovány jejich absolventské práce. Den otevřených dveří však nabízí také možnost zúčastnit se na zkoušku výuky …

Zobrazit

Oslavy 135. výročí založení zahradnické školy v Mělníku

V kategorii: Novinkyby Ladislav Pytloun

V pátek a sobotu 12. a 13. června 2020 se uskuteční v areálu České zahradnické akademie Mělník v sadech Na Polabí 411 a v areálu Školního statku Mělník na Neuberku oslavy založení školy. V průběhu oslav se uskuteční tematické výstavy (např. projekčních prací studentů VOŠ, historie školy, nových výukových pomůcek, jako je např. počítačový tomograf, meteostanice nebo fotometr); jedna z výstav se zaměří také na život netopýrů ve stromech. Během oslav proběhnou rovněž komentované prohlídky obou částí botanické zahrady či odborné přednášky úspěšných absolventů. K dispozici bude návštěvníkům občerstvení i …