Zobrazit

Zveme vás na dny otevřených dveří 14. a 15. ledna 2022

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

Česká zahradnická akademie Mělník pořádá v pátek a v sobotu 14. a 15. ledna 2022 od 9.00 do 16.00 hodin dny otevřených dveří s ochutnávkou odborných zahradnických a všeobecně vzdělávacích předmětů. Zájemci o střední i vyšší odborné studium se mohou zúčastnit jak vlastní reálné výuky ve třídách v pátek 14. ledna, tak být přítomni ukázkám postupů výuky jednotlivých pedagogů odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů v průběhu soboty 15. ledna 2022. Všem budou samozřejmě sděleny všechny potřebné informace ke studiu na České zahradnické akademii Mělník, setkání vedení školy se zájemci o …

Zobrazit

Ředitelské volno v ČZA Mělník

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

Ředitelka České zahradnické akademie Mělník vyhlašuje na pondělí až středu 20. – 22. prosince 2021 ředitelské volno. Důvodem je plánovaná týmová práce pedagogických pracovníků. Výuka na střední škole bude ukončena v pátek 17. prosince. Na vyšší odborné škole budou probíhat v uvedené dny pouze konzultace denní formy a uskuteční se i plánovaná výuka 4.DS VOŠ. Ředitelka školy rovněž vyhlašuje ředitelské volno na pátek 7. ledna 2022. Ve škole se uskuteční celodenní seminář „Alternativní a podporující výukové metody“ v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ČZA Mělník.

Zobrazit

Předvánoční dny otevřených dveří ČZA Mělník se uskuteční 26. a 27. listopadu 2021

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

Česká zahradnická akademie Mělník pořádá v pátek a v sobotu 26. a 27. listopadu 2021 pro zájemce o studium dny otevřených dveří. Součástí pátečního programu bude od 10.50 hodin v aule (budova B, přízemí) veřejná přednáška Mgr. Evy Cepákové, Ph.D. Netopýři – naši sousedé v budovách, parcích a zahradách, jejíž součástí se stane i otevření výstavy Netopýři tajemní a zranitelní (v učebně 2.V v přízemí budovy B). Obě akce se konají ve spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů. V pátek dopoledne budou moci nahlédnout návštěvníci dne otevřených dveří také …

Zobrazit

ČZA Mělník pořádá arboristickou konferenci „Stromy jako domov“

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

Česká zahradnická akademie Mělník pořádá v pátek 3. prosince 2021 od 9.00 hodin 12. studentskou arboristickou konferenci STROMY JAKO DOMOV. Záštitu nad akcí převzala Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s. PŘIHLÁŠKA Program: 8.15 – 8.55 hod. – prezence účastníků konference (aula, budova B) 9.00 h. – Ing. Anna Richterová (ředitelka České zahradnické akademie Mělník): Zahájení konference 9.15 hod. – Ing. Ondřej Feit (ředitel Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu): Aktivity SZKT 9.30 hod. – Mgr. Evžen Tošenovský (Česká společnost ornitologická; Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci): Management dřevin …

Zobrazit

Soutěž v řezu ovocných dřevin OPĚT ODLOŽENA

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Anna Richterová

Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 v areálu ČZU Praha – demostrační a výzkumná stanice Troja Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů měli studetni zahradnických škol poměřit svoje síly v řezu ovocných dřevin.  Akce se bohužel nemůže uskutečnit a to díky narůstajícímu epidemickému riziku. Tento jubilejní  ročník byl naplánován už  na jaro roku 2020. Soutěž se však díky všeobecné známým omezením nehmohla konat, byl tedy stanoven termín nový a to na podzim 2020. Ani v tomto termínu se ovocnáři nemohli spolu ve střihačském klání utkat. Stejně tak smolný je i termín …

Zobrazit

Dny otevřených dveří proběhnou 1. a 2. října

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

Česká zahradnická akademie Mělník pořádá v pátek a v sobotu 1. a 2. října 2021 pro zájemce o studium dny otevřených dveří. Součástí pátečního programu bude od 11.45 hodin slavnostní shromáždění ve školní aule (budova B, přízemí), kde dojde k vyhlášení výsledků Ceny ředitelky školy za nejlepší absolventské práce obhájené na VOŠ ČZA Mělník v roce 2020 a 2021. Zároveň jedna z laureátek přiblíží zajímavé teze ze své oceněné práce. Ředitelka školy rovněž vyhlásí a předá ceny úspěšným účastnicím zářijových soutěží ve floristice – ze soutěže ve vazbě jiřinek v …

Zobrazit

Úspěchy mělnických floristů na mistrovství ČR

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

V polovině září se uskutečnilo již padesáté mistrovství České republiky ve floristice – Děčínská kotva. Akce, kde se soutěžící utkali ve čtyřech disciplínách, měla jednotné téma „Kouzla barev“. Česká zahradnická Mělník vyslala na soutěž početnou výpravu čítající čtyři soutěžící žáky a jejich čtyři asistenty. Skupinu připravovala a vedla učitelka odborných předmětů Ing. Klára Franc Vavříková. Vyhlášení výsledků na závěrečném galavečeru se stalo pro ČZA Mělník sklizní mnoha ocenění. Kamila Zahutová spolu se svou asistentkou Petrou Pastorkovou, obě žákyně 4.A, obsadily celkové druhé místo v juniorské kategorii, takže se Kamila stala …

Zobrazit

Zahájení školního roku 2021-2022

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

Zahájení školního roku 2021-2022 se uskuteční ve středu 1. září 2021. Žáci střední školy se shromáždí v 8.00 hodin před budovou školy a po krátkém úvodu se přesunou na třídnické hodiny do svých tříd v budově A. Studenti 1. ročníku denní VOŠ absolvují od 9.00 hodin zápis v aule (budova B, přízemí), pro studenty 2.V a 3.V proběhne zápis v aule od 12.00 hodin. Od 2. 9. 2021 začne již na celé škole řádná výuka podle aktuálního rozvrhu. Žáci a studenti, kteří jsou přihlášeni do domova mládeže, se mohou ubytovat …

Zobrazit

Vyhlášení III. kola přijímacího řízení VOŠ – denní forma

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

Ředitelka České zahradnické akademie Mělník Ing. Anna Richterová vyhlašuje III. kolo přijímacího řízení denní formy vyšší odborné školy vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba. Řádně vyplněné přihlášky doručí uchazeči spolu s vyplněným motivačním formulářem v průběhu měsíce září 2021, nejpozději do 30. 9. 2021. Motivační formulář najdete zde. Do dálkové formy je již přijímací řízení z důvodu naplnění požadované kapacity studentů ukončeno.

Zobrazit

Přijímací řízení VOŠ ČZA Mělník – I. kolo – výsledky

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

Níže naleznete výsledky přijímacího řízení do denní a dálkové formy vyšší odborné školy ČZA Mělník pro 1. ročník školního roku 2021 – 2022. Všem přijatým uchazečům srdečně blahopřejeme!!! Všichni přijatí studenti jsou povinni do 9. července 2021 zaplatit školné za zimní období 1. ročníku ve výši 2000,- Kč. Školné je třeba uhradit na číslo účtu školy 802308824/0600. Jako variabilní symbol bude uvedeno rodné číslo přijatého studenta a do poznámky se napíše jeho jméno a příjmení. Pro všechny přijaté studenty pořádá vedení školy ve čtvrtek 24. června 2021 v 15.00 hodin …