Zobrazit

Výuka praxí od 5. října 2020

V kategorii: Aktuálně, Koronavirová krize by Anna Richterová

Usnesení VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY nám umožňuje v době nouzového stavu konat praktickou výuku. Jsme velice rádi, protože máme co dohánět. Některá témata praxí  totiž nemohla být ve druhém pololetí roku 2020 odučena. Od 5. října tedy výuka odborného výcviku u učebního oboru Zahradník poběží podle plánu.  Výuka praxí ve 4. maturitním ročníku oboru  Zahradnictví  bude probíhat celý týden (5.10. – 9.10.).  1. a 2. maturitní ročník  oboru Zahradnictví se jistě těší na praxe, které proběhnou v týdnu následujícím (12.10. – 16.10.). Souběžně s učebními praxemi pak budou probíhat praxe individuální. …

Zobrazit

Zahrádkáři na Mělníku

V kategorii: Stalo se by Anna Richterová

Ani o prázdninách naše škola nespí. Na konci července  jsme poskytli zázemí pro třídenní seminář, který pořádal Český zahrádkářský svaz pro své členy.  Rádi bychom se s vámi podělili o milá slova, která nám po skončení semináře napsal hlavní organizátor akce  M.Šmoranc. „Chtěl jsem vám poděkovat za opravdu krásné školení pro naše zahrádkáře, zabezpečení semináře z vaší strany bylo naprosto úžasné. Pan doktor Pytloun se mi věnoval když jsem seminář plánoval, velmi ochotně mi se vším pomáhal a radil. Přednášející z vaší školy musím také pochválit především Ing. Řehákovou, která …

Zobrazit

Přijímací řízení 2020 – nejčastější dotazy

V kategorii: Koronavirová krize by Anna Richterová

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA NA MATURITNÍ OBORY Schůzka pro žáky budoucích 1. ročníků  maturitního oboru Zahradnictví se koná dne 23.6. 2020 od 14 hodin v aule školy. Odkaz na legislativu ZDE Kdy? Dne 8.6. 2020 proběhnou jednotné přijímací testy. Dostavte se do školy v 8.00.  Pokud jste na přihlášku uvedli naši školu jako první v pořadí, budete tyto testy konat u nás. Obdržíte poštou pozvánku s detailními informacemi a registračním číslem spolu s oznámením o zahájení přijímacího řízení. Podle posledního uveřejněného plánu Vlády ČR se žáci druhého stupně do školy do 30.6. …

Zobrazit

MATURITA a ZÁVĚREČKY

V kategorii: Koronavirová krize by Anna Richterová

Známe termíny maturitních zkoušek 1.6. 2020 didaktické testy s matematiky a anglického jazyka 2.6. 2020 didaktické testy z českého jazyka 9. – 12.6. 2020 ústní zkoušky (včetně obhajoby maturitní práce)  Studenti budou konat ty zkoušky, ke kterým se řádně přihlásili. V předmětu praxe bude pouze obhajoba maturitní práce, praktická minima se zkoušet nebudou. Všechny zkoušky včetně obhajoby budou probíhat v jeden den, vždy skupina pěti studentů.  O harmonogramu konání budou studenti včas informováni. Písemné práce z českého a anglického jazyka se konat nebudou. Součástí státní maturity tak budou jen didaktické …

Zobrazit

Pravidla hodnocení studetnů za druhé pololetí školního roku 2019/2020

V kategorii: Koronavirová krize by Anna Richterová

Naše škola vychází při hodnocení z  Vyhlášky 211/2020 Sb.o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 Všem studentům střední školy bude vydáno na konci školního roku vysvědčení. O termínu a formě předání vysvědčení vás budeme informovat. Ukončení klasifikace je plánováno na 29.5. 2020 pro třídy 4.A a 3.U a 19.6. 2020 pro ostatní ročníky. Pro uzavření klasifikace jsme stanovili následující pravidla. Do klasifikace se počítají se známky, které jste získali do 11.3. 2020. Podpůrně se započítávají známky, které jste získali během vzdělávání na dálku. Za období vzdělávání …

Zobrazit

Odpovídáme na dotazy studentů

V kategorii: Koronavirová krize by Anna Richterová

Děkujeme všem, kteří odpověděli na náš dotazník a také jsme rádi, když se ptáte.  Zde jsou odpovědi, na některé dotazy. Tyto stránky pravidelně aktualizujeme, sledujte je průběžně. Aktuální informace z MŠMT ZDE Vyhláška o hodnocení žáků za 2. pololetí vydaná MŠMT 27.4.2020 ZDE Kdy se budeme moci vrátit do školy? Pokud bude návrat do škol běžet  podle plánu Vády ČR, pak se do školy na  klasickou teoretickou výuku  naši studenti nevrátí. Pouze poslední ročníky budou mít možnost v konkrétních termínech přijet do školy a projít přípravou ke zkouškám z odborných …

Zobrazit

Pro studenty VOŠ

V kategorii: Koronavirová krize by Anna Richterová

Kdy proběhnou absolutoria na VOŠ? Vše závisí na plánu Vlády ČR.  Zatím počítáme s termínem podle plánu, tedy 15. až 17. června 2020.  Co když školy otevřeny do konce června  nebudou? Podle plánu Vlády ČR budou moci být za určitých  bezpečnostních opatření budou moci  studenti posledních ročníků ve škole být a to  z důvodu přípravy na závěrečné zkoušky od 11.5. 2020.  Náš plán je následující. Studenti 3. ročníku denní VOŠ budou moci být přítomni  ve škole na konzultacích ve dnech 11. a 18. 5. 2020. Studenti 4. ročníku dálkové VOŠ …

Zobrazit

Užitečné odkazy

V kategorii: Koronavirová krize by Anna Richterová

Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství ZDE Důležité informace o epidemii koronaviru, nouzovém stavu a všech v té souvislosti vydaných opatřeních Vlády ČR ZDE Nejčastější dotazy týkající se obecné problematiky koronaviru naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ZDE Ministerstvo školství průběžně odpovídá na dotazy, které souvisejí s vyhlášením nouzového stavu na území ČR. Odpovědi na nejčastější dotazy, které se této problematiky týkají najdete ZDE Legislativu k problematice přijímacích, závěrečných a maturitních zkoušek, včetně metodiky a přehledných schémat najdete ZDE  

Zobrazit

Zájemci o studium na VOŠ

V kategorii: Koronavirová krize by Anna Richterová

Jak bude probíhat přijímací řízení na VOŠ? Přihlášky na denní i dálkovou formu studia posílejte pro první kolo do 30.5. 2020. Bude vyhlášeno i další kolo, které bude trvat do konce září. Takže času k rozhodování máte dost.   Jsou nějaké změny ve formě přijímacího pohovoru? Ano. Přijímací zkouška neproběhne formou motivačního pohovoru (osobní setkání), ale posouzením motivačního dopisu, který zašlete e-mailem nejpozději do 19. června na adresu pytloun@zas-me.cz. Stejný způsob zpracování a vyhodnocení motivačního dopisu bude probíhat i v pozdějších kolech přijímacího řízení bez ohledu na okolnosti. Motivační formulář …

Zobrazit

Platby za ubytování na domově mládeže a za stravování

V kategorii: Koronavirová krize, Novinky by Anna Richterová

Povinnost odvádět platby za ubytování  na domově mládeže a stravování ve školní jídelně se od 1.4. 2020 pozastavuje a to až do doby, kdy bude škola opět otevřena a studenti se vrátí do lavic. Platba  za ubytování za měsíc březen se snižuje na polovinu obvyklé částky.  Pokud platby na účet školy přesto posíláte a vznikne vám tak přeplatek, bude vám vrácen na váš účet na konci kalendářního roku 2020 nebo při zúčtování na konci studia (poslední ročníky).