Výsledky přijímacího řízení na VOŠ

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

Výsledky prvního kola přijímacího řízení VOŠ, které se uskutečnilo 24.6.2024, najdete zde:

DENNÍ FORMA

DÁLKOVÁ FORMA

Všichni přijatí uchazeči uhradí školné ve výši 2000,- Kč. do 8. července 2024 na číslo účtu 802308824/0600, jako variabilní symbol bude uvedeno registrační číslo uchazeče a do zprávy pro příjemce přijatý uchazeč napíše své jméno a příjmení.

Zápis do 1. ročníku denní VOŠ proběhne 9.9.2024 v 9.00 hodin v aule (původně ohlášený termín zápisu denní VOŠ se mění z důvodu posunutí oprav sociálního zařízení v domově mládeže), zápis do 1. ročníku dálkové VOŠ 6.9.2024 v 8.00 hodin v aule (výuka 1. konzultace pá + so 6. a 7.9.2024).