Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení VOŠ ČZA Mělník v denní formě

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

Ředitelka ČZA Mělník vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na vyšší odbornou školu, denní formu studia, vzdělávací program Zahradní a krajinná tvorba. Přihlášky je nutné podat do sekretariátu školy nejpozději 19. srpna 2024, přijímací zkoušky se konají 29. srpna 2024. Nebude-li ani po druhém kole naplněn požadovaný počet studentů denní formy (45 míst), během měsíce září bude probíhat také třetí kolo přijímacího řízení. Přihlášky budou přijímány průběžně a přijímací pohovory budou probíhat v individuálních termínech, nejpozději však do 30.9.2024.

Pro dálkovou formu se další kola přijímacího řízení nevyhlašují, protože již po prvním kole byla v budoucím 1. ročníku dálkové formy naplněna požadovaná kapacita 60 studentů.