Studentská arboristická konference se uskuteční 8. prosince 2022

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

Vedení České zahradnické akademie srdečně zve všechny zájemce z řad široké odborné veřejnosti na 13. ročník studentské arboristické konference vyšší odborné školy. Konference má letos motto ZDRAVÉ STROMY PRO ZDRAVÉ LIDI.

Akce se koná ve čtvrtek 8. prosince 2022 v prostorách České zahradnické akademie Mělník (sady Na Polabí, park u zámečku Neuberk).

Záštitu nad akcí převzala Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.

Akce je určena studentům středních, vyšších odborných i vysokých škol a také široké odborné veřejnosti. Pokud jste studentem a při prezenci se prokážete studentským průkazem, je pro vás vstup zdarma. Ostatní účastníci uhradí  800 Kč, a to převodem na účet číslo 802308824/0600, variabilní symbol 8122022. Do poznámky je nutné uvést jméno a příjmení.

Konference se zúčastní v rámci výuky všichni studenti denní VOŠ ČZA Mělník a studenti 1. ročníku dálkové VOŠ ČZA Mělník.
Všichni ostatní účastníci se na konferenci přihlásí prostřednictvím formuláře v aplikaci Forms, který je umístěn ZDE.
Na konferenci je pro veřejnost vyhrazeno 30 volných míst.

Konference bude zahájena v 9.00 hodin v aule ČZA Mělník (budova B), po dopoledních přednáškách a polední pauze se pak účastníci přesunou do parku Neuberk na odpolední praktický blok. Konec konference je plánován nejpozději na 16.00 hodin.

Program konference:

od 8.30 h. – prezence účastníků

9.00 h. – Ing. Anna Richterová (ředitelka ČZA Mělník) – slavnostní zahájení 13. studentské arboristické konference

9.10 h. – studenti 3.VOŠ (odborné referáty) + Jiří Khám (informace o zahraniční stáži ve Švýcarsku)

10.00 h. – doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc. (Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR) – Stromy a městské klima

11.00 h. – MUDr. Vladimír Kmoch (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze) – Dřeviny a duševní zdraví

11.45 h. – Ing. Lenka Dubová (Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem) – Nakolik si ve městech ceníme stromů a parků? Ekonomické aspekty modrozelené infrastruktury

12.45 – 13.30 h. – přestávka na oběd

13.30 h. – Ing. Valentino Cristini (Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně) – Přístrojová detekce hniloby u městských dřevin a její interpretace

14.15 – 14.45 h. – přesun účastníků konference do parku Neuberk (areál Školního statku Mělník, Dobrovského ul. 1777/12)

14.45 h. – Ing. Valentino Cristinipředstavení rezistografu v praxi