Rostlinou roku 2022 byl vyhlášen hlaváček letní

V kategorii: Aktuálně, Stalo se by Ladislav Pytloun

Česká botanická společnost vyhlásila rostlinou roku 2022 hlaváček letní (Adonis aestivalis). Jde teprve o druhou rostlinu, které byl tento titul propůjčen.

Hlaváček letní býval polním plevelem teplejších nížin a pahorkatin, zejména ve středních Čechách a na jižní Moravě. V současnosti patří mezi ohrožené druhy, protože v posledním půlstoletí spolu s řadou dalších polních plevelů značně ustoupil. Jeho úbytek je způsoben intenzifikací zemědělství, použitím herbicidů a také lepším čištěním osiva. Dnes hlaváček najdeme na polích již méně často, vzácně může růst také v teplomilných trávnících nebo v opuštěných lomech. Může se také vyskytovat v okolí lidských sídel, kde zplaněl z letničkových osevních směsí.

Česká botanická společnost ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR vytvořila formulář pro sběr floristických údajů, kterých se může účastnit i veřejnost. Kdo by tedy v přírodě objevil hlaváček letní, může jeho výskyt uvést na internetové stránce: https://www.rostlinaroku.cz/

Podrobnosti o vyhlášení rostliny roku jsou na adrese: https://botanospol.cz/cs/rostlina_roku-2022

Kdo se chce dozvědět více informací o rostlině může využít také následující odkazy:

https://pladias.cz/taxon/overview/Adonis%20aestivalis

https://botany.cz/cs/adonis-aestivalis/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlav%C3%A1%C4%8Dek_letn%C3%AD

 

fotografie k tomuto příspěvku – autorka Barbora Čepelová, CC BY 3.0 CZ, https://botanospol.cz/sites/default/files/2022-02/Adonis_aestivalis_Barbora_Cepelova_foto1.jpg