Maturitní a učební obor – informace k přijímacímu řízení

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

Po termínu přijetí všech přihlášek ke studiu do maturitního a učebního oboru obdrží všichni rodiče přihlášených žáků od vedení ČZA Mělník doporučenou poštou podrobné informace o dalším průběhu přijímacího řízení.

Pro maturitní obor se koná vlastní přijímací řízení v řádném termínu 13. a 14. dubna 2023. Všichni uchazeči o studium maturitního oboru mají možnost ve stejný den odpoledne, kdy budou skládat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, navíc absolvovat krátký motivační pohovor. Účast uchazeče v tomto pohovoru bude navíc hodnocena deseti body, jež se započítají do celkového výsledku přijímacího řízení. Přihlášení k motivačnímu pohovoru je nutné provést zde. Výsledky přijímacího řízení pak budou zveřejněny na webu školy 28. dubna 2023.

Uchazeči o studium učňovského oboru přijímací zkoušky ani motivační pohovor neskládají, obdrží pouze oznámení o přijetí přihlášky a registrační číslo, pod nímž  bude jejich spis veden. Výsledky přijímacího řízení učňovského oboru budou na webu školy zveřejněny 24. dubna 2023.

Informační schůzka rodičů přijatých žáků do 1. ročníku školního roku 2023/24 se bude konat ve středu 3. května 2023 v aule ČZA Mělník (přízemí budovy B). Pro rodiče žáků přijatých do učňovského oboru tato schůzka proběhne od 13.00 hodin, pro rodiče žáků přijatých do maturitního oboru v 15.00 hodin.