ČZA Mělník pořádá arboristickou konferenci „Stromy jako domov“

V kategorii: Aktuálně, Novinky by Ladislav Pytloun

Česká zahradnická akademie Mělník pořádá v pátek 3. prosince 2021 od 9.00 hodin 12. studentskou arboristickou konferenci STROMY JAKO DOMOV. Záštitu nad akcí převzala Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s.
PŘIHLÁŠKA

Program:

 • 8.15 – 8.55 hod. – prezence účastníků konference (aula, budova B)
 • 9.00 h. – Ing. Anna Richterová (ředitelka České zahradnické akademie Mělník): Zahájení konference
 • 9.15 hod. – Ing. Ondřej Feit (ředitel Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu): Aktivity SZKT
 • 9.30 hod. – Mgr. Evžen Tošenovský (Česká společnost ornitologická; Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci): Management dřevin rostoucích mimo les s ohledem na výskyt chráněných druhů živočichů
 • 10.30 hod. – Mgr. Eva Cepáková, Ph.D. (Česká společnost pro ochranu netopýrů; Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze): Ochrana netopýrů při údržbě zeleně v obcích: příklady dobré praxe
 • 11.30 hod. – Ing. Pavel Nevrkla (Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně): Úskalí revizí a kontrol OOPP stromolezců
 • 13.00 – 14.00 hod. – oběd
 • 14.00 hod. – RNDr. Jaroslav Škopek, Ph.D. (Botanická zahrada hlavního města Prahy): Stromy a ptáci
 • 15.00 hod. – Mgr. Aleš Frel (arborista): Zvířata vs. arboristé
 • 15.45 hod. – referáty studentů vyšší odborné školy ČZA Mělník
 • 16.30 hod. – předpokládaný závěr konference

Součástí konference bude volně přístupná výstava Netopýři tajemní a zranitelní (pořádá Česká společnost pro ochranu netopýrů).

Délka hlavních odborných přednášek je 45 minut + krátký čas na zodpovězení otázek, přednáška Ing. Nevrkly je devadesátiminutová.

Poplatek za účast na konferenci: 800,- Kč. (studenti zdarma), platbu převodem je třeba uskutečnit na číslo účtu 802308824/0600 do 29.11.2021. Jako variabilní symbol každý účastník uvede číslo 3122021, do poznámky napíše přihlašovaný účastník své jméno a příjmení.

Na konferenci je vyhrazeno pro veřejnost 60 volných míst (rozhodující je datum přijetí přihlášky).

Každý účastník se při prezenci před zahájením konference prokáže platným potvrzením o bezinfekčnosti podle aktuálního nařízení české vlády (potvrzením o ukončeném očkování, anebo dokladem o prodělané nemoci covid-19).

Přihlašování na konferenci: do 29. 11.2021  VYPLŇ PŘIHLÁŠKU