ČZA Mělník obdržela ocenění v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání

V kategorii: Aktuálně, Stalo se by Ladislav Pytloun

Ve středu 23. března 2022 byl naší škole propůjčen titul Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 1. stupně na léta 2022 – 2024. Tento titul propůjčil škole Středočeský kraj ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy.

Všem, kteří se zasloužili o zisk tohoto ocenění v široké oblasti EVVO, děkujeme.