Ceny ředitelky školy za nejlepší absolventské práce na VOŠ vyhlášeny

V kategorii: Aktuálně, Stalo se by Ladislav Pytloun

Ve středu 12. února 2020 se uskutečnilo vyhlášení Cen ředitelky školy za nejlepší absolventské práce, které obhájili studenti vyšší odborné školy v loňském roce.

Z devíti nominovaných prací vybrala tříčlenná komise čtyři absolventské práce, jejichž autoři se stali laureáty Ceny ředtelky školy za rok 2019.

Všichni čtyři držitelé se zúčastnili slavnostního shromáždění v aule ČZA Mělník, kde si za velkého zájmu návštěvníků ceny převzali a následně pak jednotlivě seznámili ve zhruba patnáctiminutových prezentacích účastníky setkání se svými podnětnými texty. Jitka Barborková hovořila o studiovém návrhu úprav kolem kulturního domu v Žatci, Ing. arch. Karolína Röschl přiblížila tvůrčí práci architekta při proměnách funkcí městské ulice v pražském Bráníku, David Sivák poukázal na složitý proces výsadby velmi velkých dřevin v podmínkách českých i zahraničních arboristů a Vladimíra Králová pohovořila o hledání chorob a škůdců na dřevinách v lázeňském parku Vráž u Písku.

Všechny prezentace oceněných absolventů VOŠ byly odměněny zaslouženým potleskem zaplněné školní auly.

Všem oceněným blahopřejeme!!!

Zde naleznete výsledný seznam oceněných autorů a jejich absolventských prací:

kategorie projekční

  • Jitka Barborková: Obnova veřejného prostranství na příkladu města Žatce

(vedoucí práce: Ing. Ivana Řeháková)

  • arch. Karolína Röschl: Obytná ulice – prostor pro všechny

(vedoucí práce: Ing. Ivana Řeháková)

kategorie technická

  • David Sivák: Specifika výsadby velmi velkých dřevin

(vedoucí práce: Ing. Miroslav Ezechel)

kategorie ostatní

  • Vladimíra Králová: Ochrana rostlin ve vybraném zámeckém parku

(vedoucí práce: Ing. Jiřina Štamberková)